Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad telt 25 leden. De leden maken deel uit van 8 verschillende fracties. Elke fractie kan zich laten ondersteunen door maximaal 3 commissieleden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is een coalitie gevormd door Lokaal Vitaal, de VVD, GroenLinks en het CDA. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het coalitieakkoord (pdf, 4 MB). De VrijeLijst, de PvdA, D66 en Forza! vormen de oppositie.

Raadsleden zijn verplicht alle functies die zij naast het raadswerk vervullen openbaar te maken. Bij alle raads- en commissieleden staat vermeld welke nevenfuncties zij vervullen. 

In het kader van transparantie is in de gedragscode van de gemeenteraad Castricum vastgelegd dat raadsleden alle geschenken die zij krijgen uit hoofde van hun functie melden. Hetzelfde geldt voor buitenlandse reizen en deelname aan excursies of evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente. Zie ook het register van geschenken en reizen.

Bij De raad volgen ziet u hoe u kunt volgen wat er speelt in de gemeenteraad van Castricum. De verschillende manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad vindt u op Invloed op uw gemeenteraad

Website Lokaal Vitaal

Commissieleden

Website VVD Castricum

Commissieleden

website GroenLinks Castricum

Commissieleden

Website De VrijeLijst Castricum

website PvdA-Castricum

Commissieleden

Website D66 Castricum

Commissieleden

website CDA Castricum

Commissieleden

Commissieleden