Register van geschenken en reizen

In het kader van transparantie is in de gedragscode van de gemeenteraad Castricum vastgelegd, dat raadsleden alle geschenken die zij krijgen uit hoofde van hun functie melden. Geschenken met een geschatte waarde van € 50 of hoger komen in het register op deze pagina. Hetzelfde geldt voor buitenlandse reizen en deelname aan excursies of evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente. Als raadsleden hieraan deelnemen, dan moeten zij dit melden. 

U kunt hier meer over lezen in de gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022 (pdf, 3 MB)

Geschenken

Geschenken met een geschatte waarde van € 50 of hoger.

  • Er zijn geen geschenken aangemeld.

Deelnames

Register van deelnames aan excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente.

  • Er zijn geen deelnames aangemeld.