Gemeenteraad volgen

U kunt op meerdere manieren volgen wat er speelt in de gemeenteraad van Castricum.

Nieuwsbrief

Begin van elke maand verstuurt de griffie via e-mail de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Met de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de besluiten die de raad heeft genomen, de onderwerpen die de raad bespreekt en andere actuele zaken.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden door te mailen naar raadsgriffie@castricum.nl.

Sociale media

De gemeenteraad van Castricum is actief op verschillende sociale media. U kunt ons volgen via Facebook, Instagram en X. 

Gemeentepagina in de krant

Elke week publiceren we op de gemeentepagina van het lokale nieuwsblad de Castricummer de agenda’s van de gemeenteraad.

Gast van de raad

Tijdens de vergaderingen spreekt en besluit de gemeenteraad over onderwerpen die direct van invloed zijn op de inwoners van Castricum. Maar waarover wordt gesproken en door wie? Hoe gaan de vergaderingen in zijn werk? Hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? De gemeenteraadsleden vertellen het u graag en nodigen u uit als gast van de raad. 

Gemeenteraad organiseert 'Gast van de raad'

Als gast van de raad ontvangen we u om 18.45 uur in de publiekshal van het gemeentehuis, voorafgaand aan de vergaderingen. We halen u op voor een kop koffie of thee en iets lekkers. Een medewerker van de griffie en een of meerdere raadsleden leggen u de gemeentelijke politiek uit. Ook lichten ze de agendapunten van die avond verder toe. Daarna kunt u vanaf de publieke tribune de vergaderingen bijwonen. 

Aanmelden

De gemeenteraad nodigt alle inwoners en organisaties in Castricum van harte uit om een keer Gast van de raad te zijn. U kunt zich aanmelden via het contactformulier. Een medewerker van de griffie neemt dan contact met u op om een datum met u te prikken. 

Uitleg formulier

  1. Vul het formulier helemaal in.
  2. Sla het formulier op.
  3. Mail het formulier naar raadsgriffie@castricum.nl.