Vergadering bijwonen of volgen

De raad van Castricum vergadert elke donderdagavond tussen 19.30 en 23.00 uur. De ene week is er een raadsinformatieavond en de andere week een Raadsplein. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. 

Raadsinformatie-avonden

Tijdens raadsinformatie bijeenkomsten wordt informatie verstrekt en uitgewisseld over voor de raad relevante onderwerpen of ter voorbereiding op de bespreking van voorstellen in een commissie. Tijdens deze bijeenkomsten kan iedereen het woord voeren en een standpunt naar voren brengen over het onderwerp dat op de agenda staat. 

Raadsplein

Tijdens het Raadsplein vinden commissievergaderingen plaats gevolgd door een raadsvergadering. Tijdens commissievergaderingen bespreken de raadsleden de aan de raad voorgelegde voorstellen, initiatieven, moties en amendementen of andere stukken. Nadat een stuk in de commissie behandeld is, wordt erover gestemd in de raadsvergadering twee weken later.

De vergaderorde van de raad is formeel vastgelegd in het reglement van orde (pdf, 218 KB).

Ringleiding voor slechthorenden in raadzaal

Voor iedereen met een gehoorapparaat is er in de raadzaal een RF ringleidingsysteem. Wilt u gebruikmaken van de ringleiding? Vraagt u dat dan vooraf aan bij ons. Vaak weet u als slechthorende zelf wel hoe het ter plekke werkt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u het vragen aan een van de aanwezige bodes.

Twee manieren om een vergadering te volgen

Bijwonen in het gemeentehuis

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen in het gemeentehuis. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Zie voor de agenda van de raad castricum.raadsinformatie.nl.

Bekijk hoe u de agenda kunt vinden (pdf, 597 KB).

Live volgen via het raadsinformatiesysteem

U kunt de vergaderingen live volgen in het raadsinformatiesysteem. Wanneer een vergadering live wordt uitgezonden ziet u dit bovenaan de pagina weergegeven.

Bekijk hoe u live een raadsvergadering kunt volgen (pdf, 156 KB).

Een dag na uitzending kunt u de vergadering ook terugkijken via het raadsinformatie systeem.  

Inspreken tijdens een raadsvergadering

U kunt inspreken tijdens een commissievergadering. Wilt u inspreken bij een vergadering? Meld u voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffie. Bij commissies die in de agenda zijn aangemerkt met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 

Contact

U kunt voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de griffie terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@castricum.nl.

Of telefonisch op een van de volgende nummers.

088 909 70 14

088 909 70 94

088 909 74 58