Visie en beleid

Op deze pagina vindt u documenten over visie en beleid van gemeente Castricum.

In de omgevingsvisie gemeente Castricum (2023) (pdf, 32 MB) staat hoe Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude er in 2045 uit moeten zien. En wat daarvoor moeten doen. In de omgevingsvisie gaat in op zaken als wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid.

De omgevingsvisie is bindend voor de gemeente. Hiervan afwijken kan alleen met een hele goede reden. De omgevingsvisie is ook de basis voor het omgevingsplan, dat de bestemmingsplannen vervangt. Daarmee is de omgevingsvisie belangrijk voor inwoners en ondernemers. Als er een verzoek is dan kijken we of het verzoek aansluit bij de waarden en doelen, die in deze visie staan.

De gemeenteraad stelde op 22 juni 2023 de omgevingsvisie Castricum vast.

Bijlage beleidsanalyse (pdf, 3 MB)