Verhuizen

Verhuist u naar een ander huis in de gemeente? Of komt u in onze gemeente wonen? Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan bij uw nieuwe gemeente.

Geef het op tijd door, want dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning. U hoeft u niet uit te schrijven als u naar een andere gemeente verhuist. Dat doen wij voor u.

Inloggen met DigiD verhuizing doorgeven afspraak maken verhuizing

Meenemen of meesturen

 • Geldig legitimatiebewijs. Als u uw verhuizing digitaal doorgeeft een kopie legitimatiebewijs meesturen.
 • Kopie van het ondertekende huurcontract of de ondertekende koopovereenkomst.

Als u gemachtigd bent door degene die verhuist

 • Uw eigen geldige identiteitsbewijs of een kopie legitimatiebewijs bij digitaal aanvragen.
 • Ondertekend huurcontract of ondertekende koopovereenkomst.
 • Schriftelijke machtiging.
 • Kopie legitimatiebewijs van degene die verhuist.

Samenwonen of inwonen

 • Uw geldige legitimatiebewijs of een kopie legitimatiebewijs bij digitaal aanvragen.
 • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner.
 • Kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Naar een verzorgingshuis

 • Geldig legitimatiebewijs. Als u uw verhuizing digitaal doorgeeft een kopie legitimatiebewijs meesturen.
 • Kopie van de zorgovereenkomst.

Als u gaat samenwonen of bij iemand inwonen dan vult u het formulier schriftelijke toestemming hoofdbewoner (pdf, 345 KB) in. De persoon waarbij u gaat inwonen of waarmee u gaat samenwonen moet het formulier ook ondertekenen. Dit formulier neemt u mee naar uw afspraak op het gemeentehuis.

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft dan kunt u het formulier schriftelijke toestemming hoofdbewoner inscannen en als bijlage meesturen.

Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft mee te sturen of mee te nemen?

Voorwaarden

 • U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent
 • U kunt de verhuizing van iemand anders doorgeven, in de volgende gevallen:
  • Van uw echtgenoot of geregistreerde partner met wie u samen verhuist. (Een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap moet dit zelf doorgeven).
  •  Van een minderjarig kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Van uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist van en naar hetzelfde adres.
  • Van uw ouder, als hij of zij meeverhuist van en naar hetzelfde adres.
  • Van iemand die onder curatele staat, als u curator bent.
 • Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna.

Verhuizing naar het buitenland (emigreren)

Verblijft u langer dan 8 maanden (binnen een periode van 1 jaar) in het buitenland, meld dit dan bij de gemeente.

 • Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 • U meldt dit ook als u uw huis in Nederland aanhoudt.
 • Is uw verblijf korter dan 8 maanden, dan kunt u de verhuizing melden, maar dit hoeft niet.
 • U meldt de verhuizing vanaf 5 dagen voor uw vertrek (niet eerder).
Verhuizing naar het buitenland doorgeven (pdf, 147 KB)

Wie ontvangen mijn nieuwe adresgegevens?

Dit is persoonsafhankelijk, maar over het algemeen gaat het om deze instanties: 

 • Belastingdienst (inclusief afdeling Motorrijtuigenbelasting)
 • Hoogheemraadschap
 • Sociale verzekeringsbank (in geval van kinderbijslag of Algemene Ouderdomswet (AOW) / Algemene nabestaandenwet (Anw))
 • Donorregister, indien van toepassing
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), indien van toepassing
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
 • Pensioenfonds
 • Afdelingen binnen de gemeente.