Parkeren

Binnen de gemeente zijn zones/parkeerplekken waar:

 • Vrij geparkeerd kan worden.
 • De parkeerschijf gebruikt kan worden (blauwe zone).
 • Betaald parkeren geldt (enkel bij het strand).
 • De gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden.
 • U uw elektrische auto kunt opladen.

Groot (betaald) parkeerterrein voor ca. 1.700 auto's (niet van gemeente). Meer informatie vindt u op www.PaanZEE.nl

14 gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • 7 parkeerplaatsen waar de hele dag geparkeerd mag worden met gebruik van gehandicaptenparkeerkaart.
 • 7 parkeerplaatsen waar maximaal 3 uur geparkeerd mag worden en de gehandicaptenparkeerkaart gebruikt moet worden in combinatie met een parkeerschijf.
 • Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschrijf moeten goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
 • Van 1 november t/m 14 maart mag iedereen parkeren op de 7 parkeerplaatsen waar een parkeerschijf nodig is.

 • Ingevoerd in en rondom centrumgebied.
 • Te herkennen aan blauwe borden aan begin/einde zone en blauwe lijnen op wegdek.
 • In de parkeervakken maximaal 2 uur gratis parkeren met een parkeerschijf.
 • Parkeerschijf moet goed zichtbaar achter de voorruit van de auto liggen.
 • Als u langer wilt parkeren kunt u dit het beste doen buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld op parkeerterrein De Brink.

De blauwe zone geldt:

 • Maandag t/m zaterdag van 8.00-18.00 uur.
 • Langs de Stationsweg: maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur.

Op 2 locaties binnen blauwe zone geldt afwijkende maximale parkeertijd:

 • Langs de Stationsweg: parkeerduur maximaal 1 uur. Treinreizigers kunnen parkeren op de P+R terreinen.
 • Op de 2 parkeerterreintjes bij Stichting Dorpshuis De Kern: parkeerduur maximaal 3 uur.

Parkeerontheffing

Als bewoner van een blauwe zone gebied kunt u in aanmerking komen voor een ontheffing van het gebruik van een parkeerschijf. Kijk of u hiervoor in aanmerking komt.

Binnen onze gemeente is het verboden campers e.d. langer dan 3 achtereenvolgende dagen langs de openbare weg te plaatsen. Op de volgende plekken in Castricum is het (soms) wel toegestaan.

 • Van 15 mei tot 15 september: Het voor het meest zuidelijke gelegen parkeerterrein dat grenst aan de Geesterduinweg, Nansenlaan en de Albert Schweitzerlaan.
 • De wegen gelegen binnen bedrijventerrein De Boekel te Akersloot.

Meer informatie

De ontwikkeling van een nieuwe locatie of functieverandering of -vergroting op een bestaande locatie, betekent vaak extra verkeer en extra vraag naar parkeerplaatsen. Om te voorkomen dat dit leidt tot een onacceptabele verkeers- of parkeersituatie, zijn Parkeernormen 2020 gemeente Castricum vastgesteld.

Door de parkeernormen en de systematiek vast te leggen, is voor initiatiefnemers en omwonenden vooraf duidelijk hoe parkeren deel uitmaakt van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwplan. Deze parkeernormen bestaan uit:

 • Kwantitatieve eisen: aantal aan te leggen parkeerplaatsen. Bij woningbouw moet ook duidelijk zijn welke parkeerplaatsen voor bewoners, respectievelijk bezoekers bestemd zijn;
 • Kwalitatieve eisen, zoals de maatvoering van de parkeerplaats en rijweg, de toegankelijkheid voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn en de kwaliteit van de inrichting van de parkeergelegenheid en de looproute er naartoe (waaronder de loopafstand).

Een initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling of bouwplan is zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn eigen parkeerbehoefte. Hiertoe moet de ontwikkelaar bij een ruimtelijke ontwikkeling of bouwplan een heldere berekening (conform de nota) aanleveren van het aantal vereiste parkeerplaatsen en een tekening van de wijze waarop dit wordt gerealiseerd. De gemeente toetst vervolgens of dit akkoord is.