Pont Akersloot en De Woude

  • Kinderen t/m 16 jaar: gratis gebruik veerponten.
  • Losse kaart, strippenkaarten (De Woude) en jaarabonnementen.
  • Vaste prijs jaarabonnement (op naam), geldig voor lopende kalenderjaar, ongeacht tijdstip van aanvraag en uitgifte of beëindiging van gebruik.
  • Met een autoabonnement kunt u gebruik maken van beide veerponten.
  • Bij verlenging van uw abonnement ontvangt u géén nieuwe kaart.
  • Zolang u de abonnementskaart nog niet hebt ontvangen geldt uw betalingsbewijs als abonnement.
  • De pontbeheerder kan uw abonnement op geldigheid controleren.

Vaartijden

Jaarabonnement of verlenging aanvragen

online aanvragen schriftelijk aanvragen Akersloot (135 KB) schriftelijk aanvragen De Woude (135 KB)

Veelgestelde vragen

De abonnementen zijn altijd persoonsgebonden!