Pont Akersloot en De Woude

  • Kinderen t/m 16 jaar: gratis gebruik veerponten
  • Losse kaart, strippenkaarten (De Woude) en jaarabonnementen
  • Inwoners De Woude jaarabonnement tegen kleine vergoeding
  • Vaste prijs jaarabonnement (op naam), geldig voor lopende kalenderjaar, ongeacht tijdstip van aanvraag en uitgifte of beëindiging van gebruik
  • Met een autoabonnement kunt u gebruik maken van beide veerponten
  • Bij verlenging van uw abonnement ontvangt u géén nieuwe kaart
  • Zolang u de abonnementskaart nog niet heeft ontvangen geldt uw betalingsbewijs als abonnement
  • De pontbeheerder kan uw abonnement op geldigheid controleren

Vaartijden

Tarieven Veerpont Akersloot

Tarieven Veerpont De Woude

Jaarabonnement of verlenging aanvragen

online aanvragen schriftelijk aanvragen Akersloot (136 KB) schriftelijk aanvragen De Woude (201 KB)