Pont Akersloot en De Woude

  • Kinderen t/m 16 jaar: gratis gebruik veerponten.
  • Losse kaart, strippenkaarten (De Woude) en jaarabonnementen.
  • Inwoners De Woude jaarabonnement tegen kleine vergoeding.
  • Vaste prijs jaarabonnement (op naam), geldig voor lopende kalenderjaar, ongeacht tijdstip van aanvraag en uitgifte of beëindiging van gebruik.
  • Met een autoabonnement kunt u gebruik maken van beide veerponten.
  • Bij verlenging van uw abonnement ontvangt u géén nieuwe kaart.
  • Zolang u de abonnementskaart nog niet hebt ontvangen geldt uw betalingsbewijs als abonnement.
  • De pontbeheerder kan uw abonnement op geldigheid controleren.

Vaartijden

Jaarabonnement of verlenging aanvragen

online aanvragen schriftelijk aanvragen Akersloot (136 KB) schriftelijk aanvragen De Woude (201 KB)