Ondernemen

Wij zorgen voor een aangenaam vestigingsklimaat voor ondernemers. U hebt een bedrijf of wilt een bedrijf starten in onze gemeente. U hebt een locatie voor uw bedrijf gevonden, maar u weet niet of u zich daar mag vestigen.

Ondernemersloket

Het Ondernemersloket helpt u met al uw vragen over ondernemen in onze gemeente. De hulp van het Ondernemersloket is gratis. Het Ondernemersloket helpt u onder andere bij vragen over:

  • procedures
  • de juiste contactpersonen
  • afhandelen van vragen en klachten
  • informatie over het omgevingsplan
  • vergunningen
  • horeca en detailhandel
  • bedrijfshuisvesting
  • vestigingsfactoren
  • economisch beleid

Vragen kunt u mailen naar: ondernemersloket@debuch.nl

U hebt bij het starten van een onderneming vaak een vergunning nodig. Denk hierbij aan een:

U krijgt als ondernemer in onze gemeente te maken met de gemeentelijke belastingen of heffingen. Bijvoorbeeld rioolheffing, onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting

De uitvoering van de heffing en inning van belastingen wordt uitgevoerd door Cocensus

Het afval van uw winkel of bedrijf valt onder bedrijfsafval. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier afvoeren van uw afval en de keuze voor een afvalinzamelaar.

informatie afval inzamelen

U kunt als zelfstandige of bij het voeren van een bedrijf bij meerdere digitale loketten terecht in de regio Alkmaar.

Zaffier Zelfstandigenloket adviseert startende, gevestigde, oudere of beëindigde ondernemers. En biedt financiële ondersteuning bij onder andere tegenvallende bedrijfsresultaten.

U wilt een bedrijf starten vanuit een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Zaffier kan u helpen met de aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud, of een lening voor startkapitaal.

Meer informatie over bijzondere bijstand zelfstandigen

U vindt hier de meest gestelde vragen. Voor overige vragen neemt u contact op met ondernemersloket@debuch.nl

Is het mogelijk om activiteiten of dienstverlening op het strand aan te bieden? 

Het beste is om contact op te nemen met de strandexploitanten van de verhuurde delen van het strand. Het strand wordt voor een deel verhuurd aan strandexploitanten in de periode maart t/m oktober: 500 meter links en rechts van de strandopgang Castricum aan Zee en langs een strook van 100 meter bij de Grote Veldweg. 

Mag ik in mijn huis, schuur of bijgebouw een Bed & Breakfast starten?

Dat is mogelijk. Wij stimuleren kwalitatieve en gevarieerde verblijfsaccommodaties in de gemeente.

Mag ik in huis, schuur of bijgebouw een bedrijf aan huis starten?

We stimuleren werken en ondernemen aan huis. Daarom is in de nieuwe bestemmingsplannen het werken aan huis mogelijk gemaakt. Belangrijkste voorwaarde is dat de activiteit aan huis ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en woonomgeving.

Twijfelt u of uw activiteit aan huis uitgevoerd mag worden, neemt u dan contact op met het Ondernemersloket.

Wat moet ik doen om een evenement in de gemeente te organiseren?

In veel gevallen heeft u een evenementenvergunning of ontheffing nodig. U vindt meer informatie op de pagina evenementenvergunning.

Mag ik een horecabedrijf beginnen?

Dat is mogelijk, als het  pand waar u wilt starten een horecabestemming heeft. Op de pagina drank- en horecavergunning staat alle informatie voor het starten van een horecabedrijf.

Mag ik tegen betaling alcohol schenken in mijn 'bedrijf aan huis'?

Nee, alcohol valt onder de drank- en horecawet. U komt met een ‘bedrijf aan huis’ niet in aanmerking voor een horecavergunning. Dit geldt ook voor een Bed & Breakfast.