Evenementenvergunning

Als u een evenement organiseert, heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een braderie, muziekfeest of een sportwedstrijd in de openbare ruimte.

Soort evenement

We onderscheiden 4 soorten evenementen, verdeeld in de volgende categorieën:

  • Een melding klein evenement.
  • A-evenement, middelgroot evenement met een laag risico.
  • B-evenement, middelgroot evenement met enig risico.
  • C-evenement, grote evenement met een hoog risico.

Klein evenement

Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende. Een klein evenement kan bijvoorbeeld een buurtfeest zijn.

Vul het formulier melding klein evenement in om te controleren of u een vergunning nodig hebt. Als u op het formulier één of meer vragen met 'nee' beantwoordt, is uw evenement vergunningplichtig.

Klein evenement melden (pdf, 848 KB)

A-, B, of C-evenement

Als u op het meldingsformulier één of meer vragen met 'nee' heeft beantwoordt vult u het aanvraagformulier evenementenvergunning in. Let erop dat u alle gegevens invult en alle bijlagen meestuurt. Dit is belangrijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

evenementenvergunning aanvragen (pdf, 819 KB)

Gezond en (brand-)veilig een evenement organiseren

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen.

Informatie over het organiseren van een veilig en gezond evenement. vindt u op de website van de GGD.

Ontheffing Alcoholwet

Als u alcohol schenkt buiten een horeca-inrichting, dan hebt u een ontheffing Alcoholwet nodig.

Gebruik wegwerpplastic

U voldoet aan de geldende regelgeving voor het gebruik van wegwerpplastics. U leest op de website minderwegwerpplastic wat dit voor uw activiteit inhoudt.

Indienen

Als u een evenement organiseert, dan levert u bij de aanvraag of melding de volgende documenten in.

  • Programma.
  • Plattegrond met alle te plaatsen objecten (via google-maps).

Bij een B-evenement ( middelgroot evenement met enig risico) en C-evenement (groot evenement met een hoog risico) levert u bij de aanvraag ook de volgende documenten in:
bijlage - veiligheidsplan (pdf, 372 KB)
bijlage - handleiding veiligheidsplan (pdf, 1 MB)

Voor meer informatie over het soort evenement, neemt u contact op via apv@debuch.nl.

Indieningstermijn

De indieningstermijn voor een aanvraag evenementenvergunning is voor aanvang van het evenement bij een:

  • Melding klein evenement: 2 weken.
  • Evenementenvergunning categorie A: 8 weken.
  • Evenementenvergunning categorie B: 19 weken.
  • Evenementenvergunning categorie C: 25 weken.

Kosten

De kosten in het overzicht zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, als de vergunning wordt verleend maar ook als de vergunning wordt geweigerd.

soort kosten leges 2024
Regulier evenement € 98,50
Aandacht evenement € 395,70
Risico evenement € 569,30