Standplaatsvergunning

U hebt een vergunning nodig als u een standplaats wilt innemen op een openbare plaats in de openlucht. Dit kan zijn voor de verkoop van producten, of als u informatie wilt uitdelen.

Voor meer informatie neemt u contact op met team APV via apv@debuch.nl.

De regels voor standplaatsen zijn vastgelegd in nadere regels standplaatsen Castricum.

U neemt eerst contact op of er een plaats vrij is. Als er een vrije plaats is stuurt u het aanvraagformulier standplaatsvergunning inclusief een situatietekening naar apv@debuch.nl

Aanvraagformulier (pdf, 128 KB)

In de gemeente Castricum zijn locaties aangewezen voor 3 verschillende soorten standplaatsen.

  • Vaste standplaats: standplaats die voor een periode van meerdere jaren achtereen, met een minimum van 1 kalenderjaar, wordt ingenomen voor de verkoop van producten.
  • Tijdelijke standplaats: standplaats die voor een periode korter dan 1 kalenderjaar wordt ingenomen voor de verkoop van producten, voor dienstverlening met een commercieel oogmerk, of voor promotieactiviteiten voor een ideëel doel.
  • Standplaats voor algemeen belang: standplaats voor een periode korter dan 1 kalenderjaar die wordt ingenomen voor een activiteit in het algemeen belang waarmee geen commercieel belang wordt beoogd.

U kunt een standplaats aanvragen bij de organisatie van het betreffende evenement.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

Kosten 2023

Soort kosten Leges 2023
Vergunning voor 1 dag € 206,50
Vergunning voor 1 week € 242
Vergunning voor 1 maand € 259,70
Vergunning voor halfjaar € 330,40
Vergunning voor 1 jaar € 395,30

Staat u standplaats op gemeentegrond, dan betaalt u ook precariobelasting.

Legesverordening

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. U hebt een marktplaatsvergunning nodig als u een plaats wilt op een dag-, week- of jaarmarkt. Hiervoor kunt u contact opnemen met de marktmeester.

U wilt natuurlijk op tijd weten of u een standplaats in kunt nemen. Vraag daarom op tijd een vergunning aan, minimaal 8 weken van tevoren.