Afval

  • Ophaaldagen van uw rolcontainers staan op Mijn Afvalwijzer (website en app).
  • Rolemmer kwijt of kapot, kijk ook op Mijn Afvalwijzer.
  • Groot restafval, grofvuil en tuinafval brengt u naar de Milieustraat; neem uw legitimatie mee.
Afval ga naar Mijn Afvalwijzer

Melding of klacht

  • Klachten of meldingen over de dagelijkse afvaldienst geeft u door via melding maken of de Fixi-app. Bijvoorbeeld over een niet-geleegde rolcontainer, volle afvalbakken, illegaal gestort afval en zwerfafval.
  • Klachten over afvalinzameling geeft u door via het e-mailadres afvalscheiden@debuch.nl. Bijvoorbeeld over een verzoek voor een extra groene container of een verkeerd gestuurde brief. 

Nieuwe ondergrondse containers en gft-cocons