Tarieven voor afvalinzameling

De afvalstoffenheffing voor 2022 is vastgesteld. De vaste en variabele kosten en de kosten voor grofvuil blijven hetzelfde als in 2021. Vanaf 2022 betaalt u wel extra kosten voor tweede restafvalcontainer en een derde gft-container (een 4e gft-container is niet meer toegestaan). Ook betaalt u voor het omwisselen van een ander formaat gft-container.

Een gemeente mag op de afvalinzameling geen winst maken. Maar ook geen verlies. De afvalstoffenheffingen mogen we alleen gebruiken voor het inzamelen, verwerken en afvoeren van afval. We moeten afval beter gaan scheiden. Anders lopen de kosten verder op.

Inzicht in uw kosten voor afval

Op het digitaal loket van Cocensus kunt u uw kosten voor afval in de gaten houden. U kunt zien hoe vaak u uw rolcontainer voor restafval heeft laten legen. Of  hoe vaak u een vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval hebt gegooid.

Afvalstoffenheffing: vast en variabel deel

U betaalt een vast bedrag per jaar, afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Dit vaste deel betaalt u vooraf.

U betaalt daarnaast per keer dat u de container voor restafval (grijze bak) aan de weg zet. Of per keer dat u een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit. U krijgt dus een lager variabel deel als u uw afval goed scheidt. Deze variabele kosten betaalt u achteraf. Dus de variabele kosten van dit jaar staan op uw aanslag van februari volgend jaar. Deze manier van berekenen verandert niets aan de totale kosten van inzameling per jaar.

Tarief 2024

soort kosten tarief 2024
Vast tarief 1-persoons huishouden € 204,12
Vast tarief 2-persoons huishouden € 227,52
Vast tarief > 2-persoons huishouden € 269,40
+ 140 liter container restafval per leging € 5,10
+ 240 liter container restafval per leging € 8,75
+ inworp zak 30 liter ondergrondse container € 0,77
+ inworp zak 60 liter ondergrondse container € 1,54
2e container voor gft-afval gratis
3e container voor gft-afval € 88,10
2e container voor restafval € 119,20
nieuwe afvalpas bij vermissing € 10,30
grofvuil of takken laten ophalen (max. 2 m3) € 14,70
omwisselen ander formaat gft-container € 36,20

Prijsstijging tegengaan door afval scheiden

Door afval te scheiden in verschillende soorten, voordat het wordt ingezameld, kunnen we prijsstijging tegengaan. De hoeveelheid restafval wordt dan zo klein mogelijk. Recycling is goedkoper dan verbranden van afval. We willen de afvalstoffenheffing zo weinig mogelijk laten stijgen. 

Kosten afvalverwerking stijgen

De tarieven voor afvalinzameling stijgen in het hele land. Alle gemeenten hebben te maken met hogere kosten voor de verbranding van restafval door de afvalverwerkers (‘vuilverbrandingsinstallaties’). Daarbovenop heft het Rijk verbrandingsbelasting voor restafval. Deze belasting is in de afgelopen jaren ook fors gestegen. Restafval verbranden wordt zo steeds duurder. 

Grondstoffenplan 2020-2025

In 2019 is het grondstoffenplan 2020-2025 goedgekeurd door de raad van Castricum. De belangrijkste boodschap in dit plan: afval is grondstof. Samen moeten we naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Alle stappen die we vanaf nu nemen om de doelen te halen, zijn hierop gebaseerd.

Uw vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt, stuurt u dan een e-mail naar afvalscheiden@debuch.nl of belt u naar telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).