Meer afval scheiden

Met diverse maatregelen kunnen inwoners veel meer afval scheiden:

  • een extra container voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd),
  • een variabel tarief voor restafval en
  • betere voorzieningen voor groente-, fruit en tuinafval (gft) en textiel.

Van afval naar grondstof