Zanderij Zuid woningbouw

In het najaar van 2023 start het bouwrijp maken van het gebied Zanderij Zuid. De woningbouw start in najaar 2024.

Het college heeft groen licht gegeven voor woningbouw In Zanderij Zuid, het voormalig Kapitein Kaas terrein. Ook de straatnamen zijn vastgesteld voor de nieuwe wijk. 

Archeologisch onderzoek en bouwrijp maken

Onderzocht is of er archeologisch erfgoed in het gebied voorkomt. De uitkomsten van het onderzoek worden in september 2023 verwacht.

De planning is dat daarna Nelis Bouw en Ontwikkeling start met slopen van de voormalige Kaptein Kaas fabriek. En met het bouwrijp maken van het gebied: riolering, kabels, leidingen en bouwwegen. Er wordt grond aangebracht voor het verhoogde landschap. Naar verwachting start in het najaar 2024 de bouw van de eerste woningen.

Woningbouw

Aan de plannen zijn voorwaarden gesteld: ze moeten zorgvuldig passen in het unieke landschap en de duinstructuur. En karakteristieke elementen en bomen uit dit gebied, zoals de grove den, moeten terugkomen in het groenplan.

Het plan maakt de bouw van 103 woningen mogelijk, waarvan 26 sociale huurwoningen. Verder gaat het om koopwoningen in de vrije sector: 

  • 34 vrijstaande woningen
  • 4 twee-onder-één-kap woningen
  • 27 appartementen
  • 8 rijtjeswoningen
  • 3 patiowoningen
  • 1 meergeneratiewoning

Het woningbouwplan wordt ontwikkeld samen met C. Nelis Bouw & Ontwikkeling en de grondeigenaren. 

Straatnamen met historische connectie

De straatnamen hebben een bijzondere achtergrond, omdat de namen verwijzen naar de straten op deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met namen zoals Slingerpad en Radiopad komen de straatnamen van vroeger terug. 

De Duitsers besloten in de oorlog alle woningen, bedrijven en boerderijen aan de dorpszijde van de Atlantikwall te slopen. De bestaande Zanderijweg wordt tot in de wijk doorgetrokken. Meer over de achtergrond van de straatnamen (pdf, 1 MB) staat in het artikel van Stichting Oud-Castricum.

Poort naar de Duinen

Het Zanderij-gebied achter station Castricum, is volop in ontwikkeling. Naast het woningbouwproject, maken we het gebied aantrekkelijker door aandacht voor natuur, bereikbaarheid en recreatie. De ontwikkeling van het gebied Zanderij Noord tot natuur (project van PWN) maakt daar ook deel van uit. 

Door de verbeteringen aan het station en uitbreiding van paden voor fietsers en wandelaars, maken we een echte Poort naar de Duinen. Dit doen we samen met PWN en provincie Noord-Holland Voor inwoners en bezoekers is het gebied een mooie uitvalsbasis naar duinen of naar winkels.

Uitwerkingen van het plan

U vindt de plannen en tekeningen van Zanderij Zuid op de website van Nelis Bouw.