Zanderij Zuid woningbouw

Het college van Burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven voor woningbouw op het voormalig Kaptein Kaas terrein. Ook de straatnamen zijn vastgesteld voor de nieuwe wijk. Na de zomerperiode wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied.

Archeologisch onderzoek en bouwrijp maken

Er wordt de komende maanden eerst onderzocht of er archeologisch erfgoed in het gebied voorkomt. Vervolgens wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied, waaronder het slopen van de opstallen van voormalig Kaptein Kaas, het afvoeren van sloopmateriaal en grond.

Woningbouw

Voor de woningbouwplannen zijn voorwaarden gesteld: ze moeten zorgvuldig passen in het unieke landschap en de duinstructuur. En karakteristieke elementen en bomen uit dit gebied, zoals de grove den, moeten terugkomen in het groenplan.

Het plan voorziet in de bouw van 103 woningen, waarvan 26 sociale huurwoningen. Verder gaat het om koopwoningen in de vrije sector: 

  • 34 vrijstaande woningen
  • 4 twee-onder-1-kap woningen
  • 27 appartementen
  • 8 rijtjeswoningen
  • 3 patiowoningen
  • 1 meergeneratiewoning

Het woningbouwplan wordt ontwikkeld samen met C. Nelis Bouw & Ontwikkeling en de grondeigenaren. Bekijk de in 2021 opgenomen video op de website van projectontwikkelaar C. Nelis.

Straatnamen met historische connectie

De straatnamen hebben een bijzondere achtergrond, omdat de namen verwijzen naar de straten op deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met namen zoals Slingerpad en Radiopad worden de straatnamen van vroeger in ere hersteld. 

De vastgestelde namen verwijzen naar de straten die tot in de Tweede Wereldoorlog bestonden in dit gebied. De Duitsers besloten in de oorlog alle woningen, bedrijven en boerderijen aan de dorpszijde van de Atlantikwall te slopen. In de nieuwe wijk komen de straatnamen van weleer dus terug. Ook de bestaande Zanderijweg wordt tot in de wijk doorgetrokken. Meer over de achtergrond van de straatnamen (pdf, 1 MB) staat in het artikel van Stichting Oud-Castricum.

Poort naar de Duinen

Het Zanderij-gebied, gelegen achter station Castricum, is volop in ontwikkeling. Naast het woningbouwproject, maken we het gebied aantrekkelijker. Door aandacht voor natuur, bereikbaarheid en recreatie. De ontwikkeling van het gebied Zanderij Noord tot natuur (project van PWN) maakt daar ook deel van uit. 

Door de verbeteringen aan het station en uitbreiding van paden voor fietsers en wandelaars, maken we samen met PWN en met Provincie Noord-Holland een echte Poort naar de Duinen van dit gebied. Voor inwoners en bezoekers is het gebied een mooie uitvalsbasis naar de duinen of - aan de andere zijde - naar de winkels.

Uitwerkingen van het plan

Nelis Bouw heeft de uitstraling en kwaliteit uitgewerkt in een landschapsinrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan.