Zanderij Zuid woningbouw

Op het voormalige Kaptein Kaas-terrein komen 103 woningen. Dit woningbouwplan wordt samen met C. Nelis bouw & ontwikkeling, initiatiefnemers en grondeigenaren ontwikkeld. 

Woningbouw Kaptein Kaas

Het plan Kaptein Kaas voorziet in de bouw van 103 woningen, waarvan 26 sociale huurwoningen. Verder gaat het om koopwoningen in de vrije sector: 

  • 34 vrijstaande woningen
  • 4 twee-onder-1-kap woningen
  • 27 appartementen
  • 8 rijtjeswoningen
  • 3 patiowoningen
  • 1 meergeneratiewoning

Het Zanderij-gebied, gelegen achter station Castricum, is volop in ontwikkeling. Naast het woningbouwproject, maken we het gebied aantrekkelijker. Door aandacht voor natuur (Zanderij Noord natuurontwikkeling samen met PWN), bereikbaarheid en recreatie.

Door de verbeteringen aan het station en uitbreiding van paden voor fietsers en wandelaars, maken we samen met PWN en met de Provincie Noord-Holland een echte Poort naar de Duinen van dit gebied.  Voor inwoners en bezoekers is het gebied een mooie uitvalsbasis naar de duinen en de dorpen.

Uitgangspunten bij de bouw

  • Verschillende woningen: zoals sociale appartementen, twee-onder-één- kap, patiowoningen, vrijstaande woningen en appartementen: woningen voor starters, gezinnen én senioren.
  • Een zorgvuldig inpasssing in uniek landschap en duinstructuur.
  • Karakteristieke elementen en bomen uit dit gebied, zoals de grove den, komen terug.

Bekijk de in 2021 opgenomen video op de website van projectontwikkelaar C. Nelis.

Uitwerkingen van het plan

Nelis Bouw heeft de uitstraling en kwaliteit uitgewerkt in een landschapsinrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Planning

Met de terinzagelegging is de procedure gestart voor het maken van het bestemmingsplan. In het 3e en 4e kwartaal van 2022 beoordeelt de gemeente de ingediende zienswijzen. In een reactienota aan de raad geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat de gemeente met de ingediende zienswijzen doet. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt het (al dan niet aangepaste) bestemmingsplan in november of december 2022 vast. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad volgt er nog een beroepstermijn van 6 weken. Worden er gedurende die termijn van 6 weken geen beroepschriften bij de Raad van State ingediend? Dan is het bestemmingsplan na die termijn van 6 weken onherroepelijk. Er kan dan worden gestart met het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan de eerste fase van de bouw van de woningen aanvangen.