Nieuwe natuur in Zanderij Noord

Het gebied de Zanderij Noord is onderdeel van de Poort naar de Duinen. Een gebied waar tussen Castricum en de duinen nieuwe natuur komt.

Natuur die inspeelt op de toekomst. Natuur, die water van piekbuien opvangt en vasthoudt en zo bijdraagt aan het vergroten van de zoetwatervoorraad en de steeds grotere vraag naar drinkwater. En een beleefbare natuur met meer recreatiemogelijkheden en natuureducatie. 

Het gebied heeft momenteel een agrarische bestemming en wordt deels voor bollenteelt gebruikt. Het totale gebied is circa 35 hectare groot waarvan 7 hectare al als natuur is ingericht. De Zanderij Noord is een samenwerking tussen de gemeente Castricum, met PWN (inrichting en beheer) en provincie Noord-Holland (grondverwerving en financiering).

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij de Zanderij Noord zijn: 

  • Een open duinlandschap met een laag nollenlandschap. Een overgang van een open nat gebied met duinrellen naar dichte duinbebossing.
  • Het gebied is bedoeld voor lichte vormen van recreatief gebruik als fietsen en wandelen. 
  • Bouwmogelijkheden zijn beperkt toegestaan. 

Stand van zaken

Nieuw bestemmingsplan

De inrichting van het gebied bestaat vooral uit natuur en water. Ook komen er 5 nieuwe woningen in het gebied. Voor het aanleggen van het nieuwe natuurgebied en de woningen is het bestemmingsplan aangepast. De gemeenteraad van Castricum heeft op 4 juni het bestemmingsplan met 22 stemmen voor en 1 stem tegen vastgesteld.

Eigendom grond

De grond in Zanderij Noord is op dit moment in bezit van verschillende, particuliere eigenaren. Zij gebruiken deze gronden voornamelijk agrarisch of als volkstuin. Omdat op deze grond natuur komt zijn er afspraken gemaakt met de eigenaren over de verkoop of de inrichting. Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aankoop van de grond. Met het grootste deel van de eigenaren is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de verkoop van hun grond of het herinrichten ervan. 

Planning

De gemeenteraad heeft op 4 juni het bestemmingsplan vastgesteld. Omgevingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket, kijk dan bij document NL.IMRO.0383.BPC23ZanderijNoord-ON01.

PWN verzorgt de uitwerking van het inrichtingsplan. Hierover organiseren zij bijeenkomsten. Informatie over de bijeenkomsten en een actuele versie van het ontwerp vindt u op Zanderij | PWN.