Zanderij Noord

Nieuwe natuur in Zanderij Noord

Van agrarisch gebied naar natuur- en recreatiegebied: de Zanderij Noord gaat veranderen. Provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf / natuurbeheerder PWN en gemeente Castricum werken samen voor meer natuur en recreatie, waarbij ook andere doelen worden gediend. Zo brengt deze nieuwe invulling betere mogelijkheden om regenwater te beheren en om drinkwater te beschermen.

Gebied in ontwikkeling

Zanderij Noord is het gebied ten westen van station Castricum. Het ligt tegen de binnenduinrand aan, tussen de Vinkebaan en de Geversweg.
De gemeente heeft al langere tijd de wens om dit gebied te beschermen en om te zetten naar natuur. Dit plan is onderdeel van een gebiedsaanpak onder de noemer Poort naar de Duinen. Het hele gebied rond het station verandert in een gebied waar wonen, werken en recreĆ«ren centraal staan. Het vernieuwde station, Huis van Hilde, de Duynkant en de woningbouwplannen op het gebied van Kaptein Kaas zijn ook onderdeel hiervan. 

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij de Zanderij Noord zijn: 

  • Een open duinlandschap met een laag nollenlandschap. Een overgang van een open nat gebied met duinrellen naar dichte duinbebossing.
  • Het gebied is bedoeld voor lichte vormen van recreatief gebruik als fietsen en wandelen. 
  • Bouwmogelijkheden zijn beperkt toegestaan. 

Stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2021 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is daarna ter inzage gelegd.

Om het plan te kunnen uitvoeren is het nodig dat grondeigenaren hun grond verkopen aan de Provincie Noord-Holland. Die gaat dan de gronden naar natuur inrichten. Er is nog geen overeenstemming is over deze verkoop: er liggen 22 zienswijzen en gesprekken met grondeigenaren zijn nog gaande. Er zijn nu procesbegeleiders aangesteld die in samenspraak met Provincie, PWN en gemeente praten met de grondeigenaren om overeenstemming te bereiken. Ook wordt overlegd met de belangenorganisaties voor natuurontwikkeling.  

De provincie is haar eigen procedure gestart om de gronden aan het Natuur Netwerk Nederland toe te voegen. Het besluit van Gedeputeerde Staten wordt eind juni 2023 verwacht.

Planning

Als er overeenstemming is met de meeste grondeigenaren zal het college naar verwachting ook eind juni 2023 een mogelijk aangepaste kaderstelling aan de raad ter vaststelling aanbieden. Daarna kan het bestemmingsplan definitief worden vastgesteld. Dan worden ook de zienswijzen beantwoord die bij het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend. Dat is naar verwachting dit eind 2023.

Meer lezen