Zanderij Noord natuurontwikkeling

Nieuwe natuur in Zanderij Noord

Het gebied de Zanderij Noord is onderdeel van de Poort naar de Duinen. Een gebied waar tussen Castricum en de duinen nieuwe natuur komt.

Natuur die inspeelt op de toekomst. Natuur, die water van piekbuien opvangt en vasthoudt en zo bijdraagt aan het vergroten van de zoetwatervoorraad en de steeds grotere vraag naar drinkwater. En een beleefbare natuur met meer recreatiemogelijkheden en natuureducatie. 

Het gebied heeft momenteel een agrarische bestemming en wordt deels voor bollenteelt gebruikt. Het totale gebied is circa 35 hectare groot waarvan 7 hectare al als natuur is ingericht.

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij de Zanderij Noord zijn: 

  • Een open duinlandschap met een laag nollenlandschap. Een overgang van een open nat gebied met duinrellen naar dichte duinbebossing.
  • Het gebied is bedoeld voor lichte vormen van recreatief gebruik als fietsen en wandelen. 
  • Bouwmogelijkheden zijn beperkt toegestaan. 

Stand van zaken

Nieuw bestemmingsplan

De inrichting van het gebied bestaat vooral uit natuur en water. Ook komen er 5 nieuwe woningen in het gebied. Voor het aanleggen van het nieuwe natuurgebied en de woningen past de gemeente het bestemmingsplan aan. Hiervoor zijn de voorbereidingen gestart. Een eerste ontwerp-bestemmingsplan is gemaakt en heeft in 2021 ter inzage gelegen. Op dit plan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden verwerkt in een nieuw ontwerp-bestemmingsplan. 

Eigendom grond

De grond in Zanderij Noord is op dit moment in bezit van verschillende, particuliere eigenaren. Zij gebruiken deze gronden agrarisch, om te wonen of als volkstuin. Omdat op deze grond natuur komt zijn er afspraken gemaakt met de eigenaren over de verkoop of de inrichting. Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aankoop van de grond. Met het grootste deel van de eigenaren is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de verkoop van hun grond of het herinrichten ervan. Hiervoor is begin september een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 6 grondeigenaren en de gemeente. 

Planning

De gemeenteraad heeft op 19 oktober 2023 besloten welke aanpassingen er in het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Dit is het kaderstellend besluit. 

Eind 2023 wil de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage leggen. Er wordt een informatieavond georganiseerd om deze toe te lichten. 

In het voorjaar van 2024 wordt naar verwachting het definitieve bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Eind 2025 start PWN met de werkzaamheden voor het nieuwe natuurgebied. 

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket​​​​​​​ bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Meer lezen

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u lezen op ruimtelijke plannen onder nummer: NL.IMRO.0383.BPC23ZanderijNoord-ON01

Inrichtingsplan De Visie van Bosch en Slabbers (pdf, 50 MB).

Kaderstellend besluit 19-10-2023 (pdf, 358 KB).