Gehandicaptenparkeerplaats

 • Een parkeerplaats vlakbij uw woning of de locatie waar u werkt.
 • Als u een lichamelijke beperking hebt, komt u hier mogelijk voor in aanmerking.
 • Bekijk voordat u een aanvraag indient goed of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit: toewijzing of afwijzing.
  De termijn van 8 weken mag eenmaal worden verlengd.
gehandicaptenparkeerplaats aanvragen afspraak maken

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats of hebt geen DigiD, dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen in het gemeentehuis.

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
  2019
Gehandicaptenparkeerplaats (eenmalig) € 350,00
Aanvragen nieuw onderbord € 109,80
Administratiekosten* € 100,00

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente of bent hier werkzaam.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt een loopbeperking.
 • U hebt geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals een oprit, carport of garage.
 • U hebt binnen loopafstand van uw woon- of werkomgeving op verschillende tijdstippen van de dag geen parkeermogelijkheden, door de permanente hoge parkeerdruk in de omgeving.

Let op: controleer in de voorwaarden goed of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats. Als dit na indiening van een aanvraag niet zo blijkt te zijn, brengen wij €100 administratiekosten bij u in rekening.

Een gehandicaptenparkeerplaats kan alleen worden toegewezen aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. In uitzonderlijke gevallen wordt een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers.