Gehandicaptenparkeerplaats

 • Als u een lichamelijke beperking hebt, komt u hier mogelijk voor in aanmerking.
 • U kunt een parkeerplaats aanvragen vlakbij uw woning of de locatie waar u werkt.
 • Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit: toewijzing of afwijzing. De termijn van 8 weken mag eenmaal worden verlengd.
 • Geef een wijziging in uw situatie zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld: verhuizing, overlijden, verkoop van de auto of verlies van de gehandicaptenparkeerkaart.
 • Let op! Bekijk voordat u een aanvraag indient goed of u aan de voorwaarden voldoet. 

Aanvragen

U dient een aanvraag gehandicapten parkeerplaats (pdf, 76 KB) in door het volledig ingevulde formulier te sturen naar gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum of te sturen naar info@castricum.nl

U kunt ook een afspraak maken. Neemt u dan het ingevulde formulier mee. 

gehandicapten parkeerplaats aanvragen (pdf, 76 KB) afspraak maken

Kosten 2023

soort kosten leges 2023
Gehandicaptenparkeerplaats inclusief plaatsing (eenmalig) € 287,30
Aanvraag inrichting gehandicaptenparkeerplaats € 114,80
Het wijzigen van het onderbord € 126,10
Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats gratis

Let op:

 • Controleer in de voorwaarden goed of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Als dit na indiening van een aanvraag niet zo blijkt te zijn, brengen wij administratiekosten* bij u in rekening.

Afspraak maken

Maak in telefonisch een afspraak met een medewerker.

 • Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Digitaal regelen lukt niet.

 • Als u een nieuw kenteken krijgt moet u een nieuw onderbord aanvragen.
 • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats.

 • U bent inwoner van de gemeente of u werkt in de gemeente.
 • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U hebt een loopbeperking.
 • U hebt geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals een oprit, carport of garage.
 • U hebt binnen loopafstand van uw woon- of werkomgeving op verschillende tijdstippen van de dag geen parkeermogelijkheden, door de permanente hoge parkeerdruk in de omgeving
 • U woont niet in een bejaardentehuis of woonzorgcentrum
 • Woont u wel in zo'n gebouw en hebt u een zware handicap? Met een medische verklaring van een arts komt u mogelijk toch in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Als een gehandicaptenparkeerplaats nabij uw werklocatie wordt toegewezen op openbare grond dan wordt een onderbord aangebracht met daarop de dagen/tijden waarop u hier mag parkeren. Op andere dagen/tijden is de parkeerplaats beschikbaar voor iedereen.
 • Bij een verhuizing moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Een gehandicaptenparkeerplaats kan alleen worden toegewezen aan houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. In uitzonderlijke gevallen wordt een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers:

 • Als het ophalen en het afzetten aan huis van de hulpbehoevende persoon, zorgt vanuit verkeerstechnisch oogpunt voor onoverkomelijke problemen, of
 • Als naar het oordeel van een onafhankelijke arts is het door de geestelijke vermogens van de hulpbehoevende persoon niet verantwoord dat hij of zij zich zonder toezicht of begeleiding in het maatschappelijk verkeer begeeft, of
 • Als de hulpbehoevende persoon is een jong kind, dat zich niet zonder toezicht of begeleiding in het maatschappelijke verkeer kan begeven.

 • Na overlijden van de betrokkene.
 • Als de gezondheidstoestand van de betrokkene zodanig is gewijzigd dat in de huidige situatie geen parkeerplaats toegewezen zou zijn.
 • Als de parkeer- of verkeerssituatie zodanig gewijzigd is dat de parkeerplaats in de huidige situatie niet toegewezen zou zijn.
 • Als de betrokkene verhuist uit de woning of wordt opgenomen in een verpleeginrichting zonder uitzicht op terugkeer in de woning.
 • Indien de betrokkene niet langer werkzaam is op de werklocatie of de werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd.
 • Bij misbruik van de gehandicaptenparkeerplaats.