Gehandicaptenparkeerkaart

  • Hiermee kunt u gratis parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.
  • U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart, deze staat niet op kenteken.
  • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en persoonsgebonden.
  • In de meeste Europese landen kunt u met deze kaart gebruikmaken van gehandicaptenparkeerplaatsen (er kunnen andere parkeerregels van kracht zijn).

Geldigheidsduur

Voor welke periode een gehandicaptenkaart geldig is, hangt af van de uitkomst van de medische keuring. Als uw loopbeperking permanent is, is de geldigheid van de kaart 5 jaar. En wordt de kaart telkens met 5 jaar verlengd. Als de loopbeperking permanente is, zijn aan een verlenging geen kosten verbonden.

Aanvragen of verlengen

  • Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
  • Als u niet in staat bent naar het gemeentehuis te komen kunt u het formulier ook telefonisch (14 0251) opvragen. U ontvangt het aanvraagformulier dan via de mail of op uw huisadres.
  • Na indiening van uw aanvraag ontvangt u thuis een uitnodiging voor een (medisch) onderzoek door een onafhankelijke arts. Dit onderzoek vindt plaats op het gemeentehuis.
afspraak maken - aanvragen via balie afspraak maken - afhalen kaart

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
1 jaar € 35,40
2 jaar € 70,75
3 jaar € 106,15
4 jaar € 141,50
5 jaar € 176,90

U kunt de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart voldoen als u deze komt afhalen (bij voorkeur per pin).

Voorwaarden

  • Uit medisch onderzoek* is gebleken dat u een loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
  • U bent, ook met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat om zelfstandig een afstand van 100 meter achter elkaar te lopen.
  • U bestuurt het voertuig zelf (bestuurderskaart) of bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).

* Als er nog geen medisch onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld in verband met een aanvraag Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-aanvraag) bij de gemeente, dan krijgt u een oproep voor een keuring.