Cultureel erfgoed, monumenten en archeologie

De kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude vormen samen de gemeente Castricum. In de gemeente heeft iedere kern een eigen karakter. Met oude landschappen zoals het Oer-IJ, de duinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, strandwallen en polders, maar ook met oude gebouwen en archeologisch erfgoed.

Deze elementen bij elkaar vertellen het verhaal van Castricum door de eeuwen heen. Wij willen deze waarden graag behouden voor de toekomst.