Monumenten

  • Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk.
  • Dit hangt af van de monumentale waarden van het pand.
  • Ook als uw pand geen monument is, maar in een beschermd dorpsgezicht staat, kan dit invloed hebben op uw bouwplannen.
  • In het erfgoedregister vindt u of uw pand een monument is of in een beschermd dorpsgezicht staat.
  • Neem in een vroeg stadium contact op met de adviseur vergunningen voor monumenten.

Contact over monumenten

Het is belangrijk op tijd contact op te nemen en uw plannen voor te leggen. Vermeld dat het om een monument gaat.

Wel of niet vergunningplichtig

Zowel binnen- als buitenkant van een monument is beschermd. De meeste werkzaamheden zijn dan ook vergunningplichtig. Uitzonderingen daarop zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij vorm, kleur, materiaal en uitvoering niet veranderen.

Restauratie: meer dan onderhoud

De werkzaamheden vallen onder restauratie als het gaat om meer dan normaal onderhoud. En vorm, kleur, materiaal of uitvoering veranderen. Deze werkzaamheden zijn vergunningplichtig. Onderdelen van een pand kunnen uitgesloten zijn van bescherming. Neemt u bij twijfel altijd contact op met ons op. Een restauratie is ook vaak aanleiding voor verduurzamen van een monument.