Werk, zorg en onderwijs

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken en moeten toegang hebben tot zorg. Kinderen moeten naar school kunnen gaan.

Українська (Ukrainian)

Werk en inkomen voor Oekraïners

Wanneer u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt, dan mag u in Nederland werken zonder werkvergunning. 

Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen bij (het vinden van) uw werk.

Refugee Work

Refugee Work heeft een platform opgezet om werk te kunnen vinden. Lees hier ook de informatie in het Oekraïens van Refugee Work.

NHN werkt door

Individuele vragen over het vinden van werk kunt u stellen bij de organisatie NHN Werkt Door. Zij kunnen u helpen bij het vinden van werk door u te wijzen op vacatures in de buurt. Hiervoor kunt u het intakeformulier (pdf, 762 KB) invullen en versturen naar NHN Werkt Door. Het e-mailadres is: contact@nhnwerktdoor.nl. Ook het contactformulier op de website kan ingevuld worden. U kunt hen schrijven in het Oekraïens, want zij hebben een tolk in dienst.

Uitzendbureaus

U kunt werk vinden bij uitzendbureaus. Meer informatie over werken via een uitzendbureau vindt u bijvoorbeeld bij De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Hier vindt u de website in het Oekraïens.

Hulp bij arbeidsuitbuiting

Er zijn zorgen over uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Fair Work helpt slachtoffers van arbeidsuitbuiting en mensenhandel

Zorg en gezondheid

Voor zorg kunt u terecht bij een huisarts in uw nabije omgeving. Wie specialistische zorg nodig heeft, bezoekt ook altijd eerst de huisarts voor een doorverwijzing. 

Als u geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen en een Burgerservicenummer hebt, dan valt u onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Het zorgpakket bestaat onder andere uit vergoeding voor huisartsenzorg en (een deel van) fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg, hulpmiddelen en bepaalde tandheelkundige zorg (alleen acute zorg tot €250). Een totaaloverzicht van wat er vergoed wordt vindt u op de website van RMO Oekraïne. Het is verstandig om van te voren te bespreken (met de tandarts) welke kosten wel en niet vergoed worden, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Geregistreerde medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft en onder het basispakket vallen, krijgt u vergoed. De medicijnen kunt u ophalen bij de apotheek.

Valt u onder de RMO? Meld dan aan de zorgverlener dat uw rekening vanuit de RMO betaald wordt. De zorgverlener dient zelf bij RMO te declareren. Betaal zelf niets. 

Hebt u (nog) geen Burgerservicenummer? Dan valt u onder de Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen. In dat geval betaalt het CAK de zorgkosten. Ook dan hoeft u niets te betalen. Zorgverleners dienen hun gemaakte kosten zelf bij het CAK te declareren.

Alle informatie over zorg en vergoeding vindt u op de website van de zorgverzekeringslijn.

Psychische hulp

U kunt Oekraïns sprekende psychologen vinden op Empatia. De website biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste psycholoog. Psychische hulp aanvragen gaat via een afspraak met uw huisarts.

Zorg voor huisdieren

Op de website van de Rijksoverheid staat praktische informatie en regels over de verzorging van uw huisdier.

Kinderopvang en school

Kinderopvang

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen worden ingeschreven bij de kinderopvang. Tussen de leeftijd 0-4 jaar kunnen kinderen naar een kinderdagverblijf of gastouder. Kinderen van 4-12 jaar kunnen naar een buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 2-4 jaar is er ook peuteropvang. Meer informatie over kinderopvang staat op de website van de rijksoverheid. Houdt u rekening met een wachtlijst.

School

Kinderen van 4-6 jaar

Kinderen van 4-6 jaar gaan naar het reguliere onderwijs. Zij sluiten aan bij het reguliere Nederlandse onderwijs en hoeven hiervoor geen extra taallessen te volgen. U kunt uw kind zelf aanmelden bij een school naar keuze. Let op: vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland verplicht om naar school te gaan. Gebeurt dit niet, dan kunnen ouders een boete krijgen.

Kinderen van 6-12 jaar

Kinderen van 6-12 jaar krijgen les in taalklassen.

Kinderen vanaf 12/13 jaar (voortgezet onderwijs)

Jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland meestal eerst naar een internationale schakelklas (ISK). Een ISK is onderdeel van een reguliere middelbare school. Als een leerling er klaar voor is, kan hij of zij verder in het reguliere voortgezet onderwijs.

Voor een inschrijving bij de ISK kunt u contact opnemen met Jacqueline Duvalois (j.duvalois@skillsvmbo.nl).

Jongeren tussen 16 en 18 jaar (ROC beroepsonderwijs)

Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten zich inschrijven bij een ROC met een ISK. Het ROC nodigt kandidaten uit op basis van aanmelding en beschikbare plekken in de groepen.

U kunt zich aanmelden bij het Nova College in Beverwijk. De contactpersoon waar u zich kunt melden is Debby Hooijveld dhooijveld@novacollege.nl. U kunt zich ook aanmelden op de Oekraïense website van het Nova College.

Taallessen gegeven door vrijwilligers

Er zijn verschillende mogelijkheden voor vrijwillige taallessen of cursussen in uw omgeving. Taallessen kunt u volgen bij onderstaande instanties:

  • De middelbare school VONK in Alkmaar.  U kunt zich via het e-mailadres kbroers@rockopnh.nl aanmelden voor lessen Nederlands op verschillende taalniveaus. De taallessen zijn geschikt voor  beginners en gevorderden. Deze lessen zijn voor Oekraïners van 18 jaar of ouder. 
  • De ontmoetingsruimte in Sportcentrum De Beeck op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Het adres is: Molenweidtje 2, 1862 BC Bergen. U kunt ook contact zoeken met Stichting Bergen Helpt.

Taalmaatjes en informele lessen

In de bibliotheek kunt u terecht voor taalmaatjes en informele lessen (zoals gesprekjes voeren over het weer of het nieuws). Dit is iedere vrijdag van 09.30 - 11.00 uur. 

Bij de welzijnsorganisatie in Castricum kunt u terecht voor taalmaatjes.

Leerlingenvervoer

Heeft uw zoon of dochter geen vervoer naar school vanuit de opvanglocatie? Voor aanmelding kunt u terecht bij het inloopspreekuur van het Sociaal Team of stuur een mail naar opvangoekraine@debuch.nl

Aanvragen kunt u ook zelf doen of met hulp van Nederlandstaligen bij De Have Kennisdelers

Is uw aanvraag afgewezen? U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Doe dit binnen 6 weken. U kunt voor hulp terecht bij het inloopspreekuur van het Sociaal Team.

Als u vragen hebt over het leerlingenvervoer kunt u ook contact opnemen met De Have via debuch@dehave.nl of 088 777 07 37