Sociaal Team

 • Iedereen kan gratis bij het Sociaal Team terecht met vragen over:
  • Gezondheid
  • Zorg en mantelzorg
  • Zelfstandig blijven wonen
  • Werk
  • Dagbesteding
  • Geld
  • Opvoeden
  • Gezinsrelaties
 • Uw vraag kan over uzelf gaan of over een buur, vriend of familielid.

U kunt ook bij het Sociaal Team terecht als u iets wilt betekenen in uw buurt of wijk. Meer informatie over vrijwilligerswerk.

Let op: tijdelijk geen inloopspreekuren Sociaal Teams i.v.m. corona

Wij annuleren de spreekuren uit voorzorg en betrokkenheid voor met name kwetsbare inwoners die de spreekuren bezoeken. Wij volgen hierin de lijn vanuit het Rijk en het RIVM. Voor vragen aan de consulenten van de Sociaal Teams kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0251. Meer informatie over de afspraken en (lokale) maatregelen rondom het coronavirus vindt u op de pagina 'Coronaloket'.

Telefonisch spreekuur

Op 25 januari 2021 is het telefonisch spreekuur gestart van de sociale teams 1901 en Akersloot, Limmen en de Woude.  Wilt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur, dan kunt u via onderstaand telefoonnummer op het genoemde tijdstip contact opnemen met het Sociaal Team. U kunt uiteraard altijd een mail sturen. Ook kunt u buiten het spreekuur altijd contact opnemen met het algemene nummer 140251. Een medewerker van het Sociaal Team belt u dan terug.

Sociaal Team Castricum (als uw postcode begint met 1901)

Sociaal Team Akersloot, Limmen en De Woude

Hoe het Sociaal Team werkt

 • U hebt een vraag of probleem: u neemt contact op met het Sociaal Team.
 • U krijgt een contactpersoon toegewezen.
 • De contactpersoon brengt met u de situatie in kaart en kijkt met u naar de meest geschikte oplossing.
 • Als dit nodig is, wordt gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld.
 • In het ondersteuningsplan staat wat voor hulp u nodig hebt en wie dat het beste kan bieden.
 • Als er een verwijzing nodig is voor professionele hulp, dan zorgt uw contactpersoon ervoor dat dit wordt aangevraagd.