Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

 • Een horeca-inrichting mag maximaal 5 keer per kalenderjaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit (melding geluid).
 • Dit houdt in dat er tijdens die festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
 • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.
Incidentele festiviteit melden (pdf, 227 KB)

Voorwaarden

 • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit.
 • U organiseert een éénmalige festiviteit in uw horeca-inrichting
 • Bij het ten gehore brengen van muziek blijven ramen en deuren gesloten (alleen - kort - openen om personen of goederen door te laten).

Collectieve festiviteiten 2022

Het college van Castricum heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Castricum (APV) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van de zogenaamde collectieve festiviteiten voor 2022 aan te wijzen.

Dit betekent dat op deze dagen geluidsvoorschriften conform de in de APV opgenomen geluidstabel, wordt verruimd voor (in) commerciële inrichtingen. Wel blijft de verplichting voor exploitanten van deze inrichtingen bestaan om alles te doen of na te laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmatige hinder te voorkomen.

Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisatie een evenementenvergunning aan.

Hele gemeente

 • 1e paasdag: zondag 17 april 2022
 • Koningsnacht: dinsdag 26 april op woensdag 27 april 2022 vanaf 18.00 uur
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • 1e pinksterdag: zondag 5 juni 2022
 • 2e kerstdag: maandag 26 december 2022

Kern Akersloot (inclusief de Woude)

 • Kermis Akersloot: vrijdag 5 augustus t/m maandag 8 augustus 2022

Kern Castricum

 • Kermis Castricum: vrijdag 12 augustus t/m zondag 14 augustus 2022

Kern Limmen

 • Kermis Limmen: vrijdag 9 september t/m maandag 12 september 2022

Kern Bakkum

 • Kermis Bakkum: vrijdag 7 oktober t/m zondag 9 oktober 2022