Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

 • Een horeca-inrichting mag maximaal 5 keer per kalenderjaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit (melding geluid).
 • Dit houdt in dat er tijdens die festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
 • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.
Incidentele festiviteit melden (pdf, 227 KB)

Voorwaarden

 • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit.
 • U organiseert een éénmalige festiviteit in uw horeca-inrichting
 • Bij het ten gehore brengen van muziek blijven ramen en deuren gesloten (alleen - kort - openen om personen of goederen door te laten).

Het college van Castricum heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 van gemeente Castricum (Apv) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van de zogenaamde collectieve festiviteiten voor 2023 aan te wijzen.

Horecabedrijven, zoals cafés, moeten zich houden aan geluidsnormen. Op grond van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 van gemeente Castricum (Apv) kan het college jaarlijks dagen aanwijzen waarop collectieve festiviteiten zijn. Op deze dagen gelden de normale geluidsnormen niet, maar gelden iets lichtere geluidsnormen. Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschriften, conform de in de Apv opgenomen geluidstabel, kan verruimen voor horeca bedrijven. Wel blijft de verplichting voor exploitanten van deze horecabedrijven bestaan om alles te doen of na te laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmatige hinder te voorkomen. 

Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisatie een evenementenvergunning aan.

Hele gemeente    

 • Koningsnacht: woensdag 26 april op donderdag 27 april 2023 vanaf 18.00 uur
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • 1e paasdag: zondag 9 april 2023
 • 1e pinksterdag: zondag 28 mei 2023
 • 2e kerstdag: dinsdag 26 december 2023

Kern Akersloot (inclusief de Woude)

 • Kermis Akersloot: vrijdag 4 augustus t/m maandag 7 augustus 2023

Kern Castricum

 • Kermis Castricum: vrijdag 11 augustus t/m zondag 13 augustus 2023

Kern Limmen

 • Kermis Limmen: vrijdag 8 september t/m maandag 11 september 2023

Kern Bakkum

 • Kermis Bakkum: vrijdag 6 oktober t/m zondag 8 oktober 2023