Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  • U wilt uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden?
  • Dan moet u een ontheffing sluitingstijd aanvragen.
  • De burgemeester kan ontheffing of vrijstelling verlenen van de sluitingstijden.
  • De burgemeester kan aan de ontheffing of de vrijstelling voorschriften of beperkingen verbinden.
  • Aan het verlenen van de ontheffing kan de verplichting tot het inzetten van een horecaportier worden verbonden.
ontheffing sluitingstijd aanvragen (pdf, 102 KB)

Kosten 2022

soort kosten leges 2022
in behandeling nemen aanvraag ontheffing € 80,50

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.