Ontheffing sluitingstijd horeca

  • U wilt uw horecabedrijf openstellen buiten de geldende sluitingstijden?
  • Dan moet u een ontheffing sluitingstijd aanvragen.
  • De burgemeester kan ontheffing of vrijstelling verlenen van de sluitingstijden.
  • De burgemeester kan aan de ontheffing of de vrijstelling voorschriften of beperkingen verbinden.
  • Aan het verlenen van de ontheffing kan de verplichting tot het inzetten van een horecaportier worden verbonden.
ontheffing sluitingstijd aanvragen (pdf, 102 KB)

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.