Zandzoom Limmen woningbouw

Zandzoom is een nieuwe woonwijk in Limmen. Het ligt grotendeels aan de westkant van het dorp. Er worden in totaal 565 woningen gebouwd, waarvan er inmiddels al 290 zijn gebouwd of verkocht. 

De geplande woonwijk ligt tussen de Rijksweg, Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat, Hogeweg, Kapelweg, Westerweg, Pagenlaan en Visweg. Het wordt ook wel ‘Limmer Linten’ genoemd. De wijk wordt ingericht met oog voor de cultuurhistorische waarden van het gebied. 

Tussen 2024 en 2026 worden in drie fases nog 157 woningen gebouwd:

  • Uitwerkingsplan Limmer Linten Moerbeilint
  • Uitwerkingsplan Limmer Linten Notenlint
  • Uitwerkingsplan Limmer Linten Acacialint.

Meer informatie

Kruising Rijksweg en Visweg

De Visweg speelt een centrale rol bij de afwikkeling van het verkeer in de Zandzoom. Als gevolg van de extra woningen neemt die rol toe. Om die reden is de Visweg verbreed tussen de Hogeweg en de Rijksweg en zal het kruispunt Rijksweg–Visweg worden opgewaardeerd. Deze zal worden  uitgevoerd als een 4-taks rotonde. Hiervoor geldt het bestemmingsplan Rotonde Rijksweg-Visweg dat in januari 2023 is vastgesteld. 

De aanleg van de rotonde wordt meegenomen bij de herinrichting van de Rijksweg. Deze herinrichting vindt naar verwachting plaats in 2024