Zandzoom Limmen woningbouw

Op de strandwal aan de randen van Limmen ligt een groen landschap. In dit gebied wordt een kleinschalige, nieuwe woonomgeving genaamd “Limmer Linten” ontwikkeld. Tussen de bestaande bebouwingslinten worden nieuwe Linten gemaakt voor de realisatie van circa 600 woningen. De woningen worden gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en de landelijke- en beeldbepalende aanwezige elementen. 

De woningen worden in fasen gebouwd;

  • In fase 1 zijn 70 woningen gerealiseerd.
  • In fase 2 zijn 125 woningen gerealiseerd of verkocht waarvan een deel om zelf te bouwen. 
    In 2020 en 2021 zullen plannen voor volgende fases in procedure worden gebracht.
  • Meer informatie op website Limmer Linten.

Kruising Rijksweg-Visweg

De Visweg speelt een centrale rol bij de afwikkeling van het verkeer in de Zandzoom. Als gevolg van de extra woningen neemt die rol toe. Dit is ook de reden om de Visweg te verbreden tussen de Hogeweg en de Rijksweg en het kruispunt Rijksweg–Visweg op te waarderen. De gemeenteraad heeft in november 2019 daarom besloten dat het kruispunt Rijksweg–Visweg uitgevoerd zal worden als een viertaks-rotonde. Dit besluit wordt in 2020 nader uitgewerkt. Onderdeel van de vervolgprocedure zijn de technische uitwerking, het opstellen van een bestemmingsplan en de benodigde grondaankopen. 

Naar het overzicht