Zandzoom Limmen woningbouw

Op de strandwal aan de randen van Limmen ligt een groen landschap. In dit gebied wordt een kleinschalige, nieuwe woonomgeving genaamd “Limmer Linten” ontwikkeld. Tussen de bestaande bebouwingslinten worden nieuwe Linten gemaakt voor de realisatie van circa 600 woningen. De woningen worden gebouwd met respect voor de cultuurhistorische waarden en de landelijke- en beeldbepalende aanwezige elementen. 

De woningen worden in fasen gebouwd;

  • In fase 1 zijn 70 woningen gerealiseerd;
  • In fase 2 zijn 125 woningen gerealiseerd of verkocht waarvan een deel om zelf te bouwen. 
    In 2020 en 2021 zullen plannen voor volgende fases in procedure worden gebracht.
  • Meer informatie op website ´Limmer Linten

Ter inzage

Tijdens de verschillende fases bij de uitwerking van een plangebied, krijgt iedereen de gelegenheid om een reactie te geven. De publicatie van de uitwerking vindt plaats op de gemeentelijk pagina in de ‘Castricummer’ en is te vinden op de pagina ´Inzage procedures´.

  •  Fase 3d, Visweg-Pagenlaan

Het ontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten voor Fase 3d Visweg-Pagenlaan en het ontwerp Exploitatieplan, 5e herziening, hebben tot en met 23 juli 2020 ter inzage gelegen. De mogelijke reacties zullen worden samengevat en in een nota zienswijze worden voorzien van een gemeentelijke reactie.

Ontwerp UWP fase 3d, Visweg-Pagenlaan

Voorafgaand aan de officiële inspraak wordt door de ontwikkelende partij een  informatieavond georganiseerd. Alle belanghebbenden worden daar schriftelijk voor uitgenodigd. De informatieavond zal ook op de website en op de gemeentelijke pagina in de ‘Castricummer’ worden aangekondigd. In vervolg daarop volgt een officiële inspraakavond van de gemeente waarvoor ook iedereen weer wordt uitgenodigd.

Kruising Rijksweg-Visweg

De Visweg speelt een centrale rol bij de afwikkeling van het verkeer in de Zandzoom. Als gevolg van de extra woningen neemt die rol toe. Dit is ook de reden om de Visweg te verbreden tussen de Hogeweg en de Rijksweg en het kruispunt Rijksweg–Visweg op te waarderen. De gemeenteraad heeft in november 2019 daarom besloten dat het kruispunt Rijksweg–Visweg uitgevoerd zal worden als een viertaks-rotonde. Dit besluit wordt in 2020 nader uitgewerkt. Onderdeel van de vervolgprocedure zijn de technische uitwerking, het opstellen van een bestemmingsplan en de benodigde grondaankopen. 

Naar het overzicht