Rijksweg Limmen herinrichting

Van gemeentegrens Heiloo tot Zeeweg Castricum

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de Rijksweg als geheel aan te pakken. De uitvoering vindt plaats in 2022.

  • De weg verkeersveiliger maker en beter over te steken.
  • Riolering aanpakken: een aparte voorziening voor opvang van hemelwater; vuil- en hemelwater wordt nu nog in dezelfde buis opgevangen.

Definitief ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december 2020 het Definitieve Ontwerp van de Rijksweg vastgesteld.
Na afweging van de ingekomen reacties op het concept Definitief Ontwerp is het ontwerp op een aantal details aangepast. Het gaat om de volgende zaken:

  • de uitrit van huisnummer 14 is toegevoegd, de geplande parkeerplaats is naar de overzijde gebracht;
  • de middengeleider ter hoogte van de uitrit van huisnummer 90a is een stukje in noordelijke richting opgeschoven en iets compacter gemaakt;
  • de parkeerstrook ter hoogte van huisnummer 90b/c is iets naar het zuiden verplaatst, zodoende evenredig verdeeld tussen beide uitritten in;
  • de uitrit van huisnummer 123 is verplaatst van de Rijksweg naar de Visweg.

Het definitieve ontwerp bestaat uit 2 tekeningen:

Het (uitgebreide) participatietraject heeft vanaf mei 2019 tot en met november 2020 gelopen. Nu het definitief ontwerp (DO) is vastgesteld is het niet meer mogelijk hierop te reageren. 
Indien u nog vragen over het project heeft, dat kan per e-mail naar: rijksweglimmen@debuch.nl 

Naar het overzicht