Rijksweg Limmen herinrichting

De Rijksweg Limmen is voor lange tijd op de schop. Vanaf het tankstation ten noorden van de kruising met de Zeeweg Castricum tot aan de Nieuwelaan bij de gemeentegrens Heiloo. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en vertraging. Omwonenden kunnen last hebben van de werkzaamheden. 

Onderhoud aan en onder de weg

 • De weg is toe aan onderhoud. De asfalt-toplaag is namelijk versleten en al diverse malen opgelapt.
 • We willen de verkeersveiligheid verbeteren. Er zijn meer weggebruikers en ook meer verschillende soorten weggebruikers, ieder met andere snelheden. Denk aan e-bikes, bakfietsen, scootmobielen.
 • We nemen maatregelen zodat er veel minder snel wateroverlast door regenbuien ontstaat. 
 • Enkele stukken bestaande riolering worden opgeknapt. Daarbij gebruiken we een methode waarbij we het riool niet hoeven open te breken.
 • Leveranciers van elektriciteits- en datakabels onder de weg moeten onderhoud uitvoeren en gaan de capaciteit van de kabelnetwerken uitbreiden. Zij schuiven hun planning in die van de gemeente. Dan hoeft de weg maar 1 keer afgesloten te worden. 
 • Na deze grondige opknapbeurt kan de weg weer tientallen jaren mee. De asfalt-toplaag moet tussendoor wel weer een keer vervangen worden.

Dit gaan we doen

Verkeersmaatregelen

 • We passen kruisingen met zijwegen aan zodat duidelijker is wie voorrang heeft en verkeer tijdiger de snelheid mindert.
 • De fietspaden worden breder, dat geeft meer ruimte voor de verschillende soorten fietsers, van de toerfiets tot de elektrische bakfiets. 
 • Er geldt een inhaalverbod. Een middengeleider met strepen geeft dit duidelijk aan. 
 • Op meer plekken komen zogeheten middeneilanden, daarmee is het veiliger oversteken en afslaan. 
 • De kruising Rijksweg - Visweg wordt een rotonde.
 • We passen een deklaag toe die slijtvast is en toch wat minder geluid geeft dan een gewone deklaag.

Riolering

 • We leggen een gescheiden systeem aan om regenwater apart af te voeren en bergen. Dat is belangrijk om te kunnen omgaan met periodes van extreem veel of juist extreem weinig regen. 
 • Het werkt zo: we vangen straks het regenwater van het wegdek op en laten het langzaam in de bodem infiltreren. Het wordt dan niet meer vermengd met vuil rioolwater uit huizen en bedrijven. Bovendien is er zo een betere waterafvoer bij veel regen. De kans op water op straat wordt dus kleiner. 

Elektriciteitskabels 

 • Liander voert groot onderhoud uit aan het kabelnetwerk voor elektriciteit onder de weg. En maakt tegelijkertijd de capaciteit van elektriciteit voor Limmen groter. Dan is het netwerk klaar voor de naaste toekomst. 

Groen en verlichting

 • Als de weg weer is opgeknapt, planten we nieuwe bomen en struiken en plaatsen we nieuwe openbare verlichting. 

Tekeningen definitieve inrichting

Bekijk de detail-tekeningen van de inrichting van de nieuwe Rijksweg.

Werken in fases 

De werkzaamheden zijn eind maart 2023 gestart. Fases 1-5 zijn afgerond.

Fase 7: 17 juni - eind augustus 2024, tussen Rijksweg 111 en Rijksweg 154

Voor gemotoriseerd (bestemmings)verkeer is 1 rijbaan beschikbaar, vanuit Heiloo (richting Castricum). Gemotoriseerd verkeer vanuit Castricum (richting Heiloo) wordt omgeleid door het dorp via de Kerkweg-Dusseldorperweg-Visweg. De afslag naar de Nachtorchis is afgesloten. 

(Brom)fietsers worden tussen kruispunt Kerkweg en Visweg omgeleid via de Hogeweg (westkant van Limmen). We geven de omleidingsroutes met borden aan. 

Let op: direct ten noorden van de Rijksweg, wordt in Heiloo gewerkt aan de rotonde Vennewatersweg. Dat kan tot extra oponthoud leiden.

Omleidingen

 • Doorgaand auto- en motorverkeer vanaf de ring Alkmaar richting Uitgeest, of vanuit Uitgeest richting Alkmaar kan het best voor de snelweg A9 kiezen.
 • Omleidingsroutes zijn met borden aangegeven.
 • Overig (bestemmings)verkeer op de Rijksweg heeft te maken met lokale omleidingen.
 • Voor inwoners van Heiloo zijn 2 omleidingen ingesteld om op de N203 en A9 te komen. 
 • Fietsers worden omgeleid via de Hogeweg (aan de westkant) en de Middenweg (aan de oostkant).
 • Voetgangers en mindervaliden worden ter plaatse verwezen naar een veilige route.
 • De bus tussen Castricum en Alkmaar rijdt wel. Van Alkmaar naar Castricum rijdt de bus zijn gebruikelijke route; van Castricum naar Alkmaar langs de oostkant van het dorp. Kijk bij Connexxion voor de haltes en vertrektijden. 
 • Bedrijven langs de Rijksweg en de omleidingsroutes blijven bereikbaar.

Communicatie en contact

Aannemer Van Gelder voert voor de gemeente de werkzaamheden uit. Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer voor de communicatie met de omwonenden en stemt die met de gemeente af.

Aannemer en gemeente informeren tijdens de werkzaamheden uitgebreid over de mogelijke overlast en de omleidingen. Inwoners en ondernemers hebben een brief met informatie over het project gekregen. Dat doen we bij de start van elke fase.

 • BouwApp: Via de BouwApp blijft u rechtstreeks op de hoogte van de werkzaamheden in uw buurt. U kunt daar ook vragen stellen aan de aannemer. De aannemer start de communicatie half maart, maar u kunt de BouwApp wel al downloaden uit de App Store of de Google Play Store.
 • Brieven: De aannemer zorgt vóór de start van elke fase dat omwonenden van dat wegdeel informatie krijgen over het werk. Dat doen ze via bewonersbrieven.  
 • Bellen: U kunt op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur rechtstreeks contact opnemen met Aannemer Van Gelder, omgevingsmanager Linda Vermeulen, lvermeulen@vangelder.com, 06 42 44 67 98 (tijdens kantoortijden)
 • Mailen: U kunt een e-mail sturen naar de gemeente: info@castricum.nl. Vermeld daarbij graag: kenmerk Z22 081163/D360786.

Resultaten: oud en nieuw