Rijksweg Limmen herinrichting

Van gemeentegrens Heiloo tot Zeeweg Castricum

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de Rijksweg als geheel aan te pakken. De uitvoering vindt plaats in 2022.

 • De weg verkeersveiliger maker en beter over te steken.
 • Riolering aanpakken: een aparte voorziening voor opvang van hemelwater; vuil- en hemelwater wordt nu nog in dezelfde buis opgevangen.

Terugkoppeling voorlopig ontwerp

In juni hebben we uw vragen en reacties op het voorlopig ontwerp verwerkt. Onder participatie vindt het overzicht met vragen en antwoorden.

Dit willen we doen

Wat is er aan de hand?

 • De rijbaanscheiding van de Rijksweg is miniem, met alleen strepen.
 • Redelijk veel aansluitende zijwegen, kans op conflicten met de fietspaden.
 • De kruising met de Uitgeesterweg (t.h.v. het tankstation) is redelijk gevaarlijk, met name doordat automobilisten geen fietsers uit het noorden verwachten.
 • De fietspaden zijn te smal (1,80 meter breed) voor het passeren van diverse modellen fietsen.
 • Voor langzaam verkeer is het lastig om over te steken.
 • Bij de Enterij en de Visweg is het voor gemotoriseerd verkeer lastig om over te steken.

Dit willen we doen

 • De rijbaan voorzien van een overrijdbare middengeleider van 0,50 meter breed, voorzien van strepen waardoor het inhaalverbod duidelijk is.
 • Aanleg van uitritconstructies bij de aansluitende zijwegen (niet waar verkeerslichten of rotonde). Hierdoor wordt de voorrang duidelijker en is de aanrijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer op het fiets- en voetpad lager.
 • We passen eenrichtingsfietspad toe. Door de aanleg van het fietspad vanaf de Uitgeesterweg direct naar de kruising met de Zeeweg vervalt de noodzaak voor het tweerichtingen fietspad langs dit deel van de Rijksweg.
 • Verbreden van de fietspaden langs de Rijksweg. Door groei van het fietsverkeer, de komst van o.a. de elektrische fiets, bakfietsen en scootmobielen en door vergrijzing zijn bredere fietspaden gewenst.
 • Op meer plekken verbeteren van de mogelijkheden om over te steken door middeneilanden aan te brengen, waardoor in tweeën kan worden overgestoken.
 • Bij de Enterij zodanige middeneilanden aanbrengen, dat personenauto’s zich hier in het midden tussen de twee rijbanen kunnen opstellen.
 • Bij de Visweg is ons plan om een rotonde aan te leggen. De rotonde is onder voorbehoud.
Naar het overzicht