Rijksweg Limmen herinrichting

Foto: de rijksweg in Limmen

De Rijksweg Limmen, van de Zeeweg tot aan de gemeentegrens Heiloo, wordt opnieuw ingericht. Er is onderhoud nodig en dat biedt de gelegenheid om de weg veiliger in te richten en de riolering te vernieuwen. De uitvoering begint in september 2022.

Huidige situatie

 • Rijbaanscheiding van de Rijksweg is minimaal, met alleen strepen. 
 • Er zijn redelijk veel zijwegen. Verkeer dat wil afslaan naar of van de Rijksweg komt over de fietspaden.
 • Kruising met de Uitgeesterweg (bij het tankstation) is redelijk gevaarlijk. Vooral doordat automobilisten geen fietsers uit het noorden verwachten.
 • Fietspaden zijn te smal (1,80 meter) met de diverse soorten fietsen is het lastig elkaar te passeren.
 • Voor langzaam verkeer is het lastig om de Rijksweg over te steken.
 • Bij de Enterij en de Visweg is het voor gemotoriseerd verkeer lastig om over te steken.

Dit willen we doen

 • Rijbaan voorzien van een overrijdbare middengeleider van 0,50 meter breed, voorzien van strepen waardoor het inhaalverbod duidelijk is.
 • Aanleg van uitritconstructies bij de aansluitende zijwegen (niet waar verkeerslichten of rotonde). Hierdoor wordt de voorrang duidelijker en is de aanrijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer op het fiets- en voetpad lager.
 • We passen eenrichtingsfietspad toe. Door de aanleg van het fietspad vanaf de Uitgeesterweg direct naar de kruising met de Zeeweg vervalt de noodzaak voor het tweerichtingen fietspad langs dit deel van de Rijksweg.
 • Verbreden van de fietspaden langs de Rijksweg. Door groei van het fietsverkeer, de komst van o.a. de elektrische fiets, bakfietsen en scootmobielen en door vergrijzing zijn bredere fietspaden gewenst.
 • Op meer plekken verbeteren van de mogelijkheden om over te steken door middeneilanden aan te brengen, waardoor in tweeën kan worden overgestoken.
 • Bij de Enterij zodanige middeneilanden aanbrengen, dat personenauto’s zich hier in het midden tussen de twee rijbanen kunnen opstellen.
 • Bij de Visweg is ons plan om een rotonde aan te leggen. De rotonde is onder voorbehoud.
 • Riolering aanpakken: er komt een aparte voorziening om regenwater op te vangen en langzaam te laten infiltreren in de bodem. Dat regenwater wordt dan niet meer vermengd met vuil rioolwater uit huizen en bedrijven en kan beter gezuiverd worden. Bovendien is er zo een betere waterafvoer bij veel regen.

Naar het overzicht