Rijksweg Limmen herinrichting

De Rijksweg Limmen, van de Zeeweg tot aan de gemeentegrens Heiloo, gaat op de schop. De werkzaamheden duren ongeveer 9 maanden. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en vertraging.

De werkzaamheden aan de Rijksweg zijn uitgesteld. Liander moet extra zware stroomkabels aanleggen om aan de gestegen stroomvraag te blijven voldoen. Er is meer tijd nodig, om deze ingewikkelde werkzaamheden voor te bereiden. We kijken samen met Liander hoe we alle werkzaamheden gelijktijdig of direct na elkaar kunnen uitvoeren om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Weg is toe aan onderhoud

  • De weg is toe aan onderhoud. De toplaag asfalt is namelijk behoorlijk aan het slijten en is al diverse malen opgelapt.
  • We willen de verkeersveiligheid verbeteren. Er zijn meer weggebruikers en ook meer verschillende soorten weggebruikers. Denk aan de verschillende fietsen en hun snelheden.
  • Nu we toch aan het werk zijn, is dit een goed moment om ook de riolering aan te pakken. Daarmee kunnen we regenwater apart afvoeren en bergen. Dat is belangrijk om te kunnen omgaan met periodes van extreem veel of juist extreem weinig regen.
  • Na deze grondige opknapbeurt kan de weg weer 40 jaar mee. De toplaag asfalt dient wel eerder vervangen te worden.

Dit gaan we doen

Verkeersmaatregelen

  • We passen kruisingen met zijwegen aan zodat duidelijker is wie voorrang heeft en verkeer tijdiger de snelheid mindert.
  • De fietspaden worden breder, dat geeft meer ruimte voor de verschillende soorten fietsers, van de toerfiets tot de elektrische bakfiets. 
  • Er geldt een inhaalverbod. Een middengeleider met strepen geeft dit duidelijk aan. 
  • Op meer plekken komen zogeheten ‘middeneilanden’, daarmee is het veiliger oversteken en afslaan. 
  • De kruising Rijksweg–Visweg wordt een rotonde. Het ontwerp bestemmingsplan Rotonde Rijksweg-Visweg is begin juni 2022 in procedure gebracht.

Riolering

  • Er komt een aparte voorziening om regenwater op te vangen en langzaam te laten infiltreren in de bodem. Dat regenwater wordt dan niet meer vermengd met vuil rioolwater uit huizen en bedrijven. En het kan beter gezuiverd worden. Bovendien is er zo een betere waterafvoer bij veel regen, de kans van water op straat neemt behoorlijk af.

Stand van zaken

De werkzaamheden aan de Rijksweg zijn uitgesteld. We wilden ongeveer eind september/begin oktober beginnen aan de opknapbeurt. We hebben echter ook te maken met werkzaamheden die netbeheerder Liander moet doen aan het kabelnetwerk. Gemeente en Liander overleggen hoe de werkzaamheden gelijktijdig of vlak na elkaar uitgevoerd kunnen worden. Dat is om dubbel werk en dubbele overlast te voorkomen.

De stroomvraag is sterk gestegen. Om de stroomcapaciteit en levering te kunnen garanderen, moet Liander extra zware stroomkabels aanleggen. Deze werkzaamheden zijn behoorlijk ingewikkeld. Daarvoor is meer voorbereidingstijd nodig dan gedacht.

Omleidingen en overlast

De uitvoering gebeurt in fases. Daardoor is telkens een deel van de weg aan de beurt. Dat geeft minder overlast. Evengoed zal verkeer overlast krijgen door omleidingen of beperkt gebruik van de weg. Bewoners en ondernemers krijgen te maken met verminderde bereikbaarheid. 

Doorgaand verkeer vanaf de ring Alkmaar of Uitgeest kan het best voor de snelweg A9 kiezen. Voor verkeer vanuit Heiloo komen omleidingsroutes naar de N203 en A9. Overig verkeer op de Rijksweg krijgt te maken met om-en-om-regelingen (1 rijbaan voor verkeer van 2 richtingen) en omleidingen.

Voor inwoners van Heiloo worden twee omleidingen ingesteld, om op de N203 en A9 te komen. 

Plaatselijk verkeer ondervindt hinder van de werkzaamheden: er wordt gewerkt met om-en-om-regelingen en plaatselijke omleidingen. 

Bewoners en ondernemers langs omleidingsroutes krijgen tijdelijk te maken met meer verkeer.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp bestaat uit 2 tekeningen:

Uitgangspunten

Bij herinrichting van straten hanteert de gemeente verschillende uitgangspunten. Die gaan onder andere over veiligheid, bomen en verkeer. Soms kunnen we niet aan alle uitgangspunten voldoen. Dan moeten we per situatie een keuze maken. Hieronder geven we deze uitgangspunten weer.

Gebiedsontsluitingsweg

De Rijksweg is een gebiedsontsluitingsweg. We willen de doorstroming handhaven en de verkeersveiligheid verbeteren.

Kruising Visweg

De raad heeft in november 2019 de voorkeur uitgesproken voor een rotonde. Dit besluit wordt nu nader uitgewerkt. Onderdeel van het vervolgprocedure zijn onder meer de technische uitwerking, het opstellen van een bestemmingsplan en de benodigde grondaankopen.

Goede oversteekplaatsen

De Rijksweg deelt Limmen in twee delen. We willen de mogelijkheid om over te steken voor met name het langzame verkeer (fietsers, voetgangers) verbeteren.

Busroute

De Rijksweg is onderdeel van een busroute.

Veiligheid voor fietsers

De komst van elektrische fietsen, bakfietsen e.d. vraagt om meer ruimte op de fietspaden. Dit is nodig om veiligheid te verbeteren bij het passeren van elkaar.

Parkeren

De parkeerplaatsen langs de Rijksweg worden intensief gebruikt. We willen i.v.m. de verkeersveiligheid het uitzicht van de vele uitritten op de Rijksweg verbeteren.

Groen en bomen

We laten de bomen in Castricum zo lang mogelijk groeien. Verwijderen doen wij alleen als het echt niet anders kan. En ze worden altijd in de omgeving vervangen.

Langs het werkgebied aan de Rijksweg staan 280 bomen. De meeste kunnen blijven staan, maar voor 50 bomen is dat niet het geval. Het gaat om iepen en lindes. Zo kunnen we meer en betere oversteken maken, de fietspaden verbreden, kruisingen verbeteren en regenwater afvoeren.

In een eerder ontwerp staat dat het gaat om 31 bomen. Dat was een inschatting. Bij het uitwerken van de plannen en het maken van een Bomen Effect Analyse kwam naar voren dat 67 bomen niet behouden zouden kunnen blijven. De gemeente heeft daarop de plannen iets aangepast en dat scheelt 17 bomen. Zodoende gaat het nu om 50 bomen.

Er komen 54 bomen terug om de verwijderde bomen te vervangen. Dat worden verschillende soorten. Meer variatie is goed om boomziektes en plagen tegen te gaan. Bij de nieuwe aanplant komen wortelschermen. Dat is tegen opdrukkende wortels in het fietspad.

Meer informatie over bomen.

Budget

De kosten van het totale project moeten binnen het budget blijven.

Subsidie

We vragen bij de provincie subsidie aan voor dit project.

Meer informatie

Vragen over de achtergronden van dit project mailt u naar info@castricum.nl.

Vragen of opmerkingen over het werk zelf kunt u kwijt bij de aannemer Van Gelder. Op de website van de aannemer vindt u meer informatie over het werk aan de Rijksweg Limmen

De contactpersoon van de aannemer is Martijn Tates. U kunt hem bereiken op tel  06 461 942 95 of per e-mail: mtates@vangelder.com.