Woude 29d

Verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Woude 29d in De Woude (E perceel 648), voor het bouwen van een woning (Z22 104621).