Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm onder PLEKINFO. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op DOCUMENTEN. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

Het wijzigingsplan Maatlat 9 te Limmen heeft betrekking op een bestaand bedrijventerrein. Op dit perceel is een bouwmarkt gevestigd. De voorzijde van het perceel is ingericht als parkeerterrein bij deze bouwmarkt. Dit gebouw staat leeg en is niet meer in gebruik. 

De eigenaar wil het pand verbouwen tot 8 bedrijfsunits. Het wijzigingsplan voorziet ook in de bouw van een nieuw bedrijfspand (op nieuw bouwvlak) met 18 bedrijfsunits aan de voorzijde van het perceel. De bedrijfsunits zijn bedoeld voor bedrijven tot en met milieucategorie 2.

Het ontwerp wijzigingsplan heeft eerder ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Ter inzage

Het wijzigingsplan ligt van 29 september t/m 9 november 2022 ter inzage. U kunt het wijzigingsplan Maatlat 9 te Limmen online inzien. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum.  

Tegen het plan is beroep mogelijk. Lees hierover meer in de volledige publicatie wijzigingsplan Maatlat 9 Limmen.