Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

Het bestemmingsplan maakt toevoegen van 2 vrijstaande woningen mogelijk op woonperceel Kapelweg 21 in Limmen. De bestaande woning blijft gehandhaafd. Eén nieuwe woning wordt aan de Kapelweg toegevoegd en één woning aan het Magnolialint. De bomenrij aan de noordkant van de kavel blijft in stand. 

Het gebied wordt begrensd door het plangebied Acacialint aan de noordzijde (in ontwikkeling), de Kapelweg aan de oostzijde, het Magnolialint aan de zuidzijde en de woningen Magnolialint 20-34 aan de westzijde. 

Ter inzage t/m 5 juli

Het ontwerp bestemmingsplan Kapelweg 21 kunt u online inzien van donderdag 25 mei t/m woensdag 5 juli 2023 op ruimtelijke plannen. Het plannummer is: NL.IMRO.0383.BPLKapelweg21-ON01.

U kunt de stukken ook inzien in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum .

De volledige publicatie vindt u op officiële bekendmakingen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde periode kunt u een schriftelijke zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Castricum. U kunt de zienswijze sturen ter attentie van burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van: Zienswijze ontwerp BP Kapelweg 21.

Voor een mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met mevrouw J. Feron of mevrouw M. Smit via telefoonnummer 14 0251 (zonder netnummer).

Het ontwerp bestemmingsplan maakt sloop van de bestaande woning mogelijk en bouw van een nieuwe woning iets meer naar het oosten op het woonperceel Pagenlaan 2 in Limmen. Naast de woonbestemming krijgt een deel van het perceel de bestemming Tuin. De uitrit voor de auto is aan de Pagenlaan. Daarnaast komt een ontsluiting voor de fiets op de Visweg.

Het gebied wordt begrensd door de woonpercelen Visweg 79 en 81 en de Visweg in het noorden, de ontwikkeling Limmer Linten fase 3d Visweg - Pagenlaan in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en het woonperceel Pagenlaan 2A in het westen.

Ter inzage t/m 7 juni

Het ontwerp bestemmingsplan Pagenlaan 2 in Limmen ligt 6 weken ter inzage van 27 april t/m 7 juni 2023. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. 

De volledige publicatie vindt u op officiële bekendmakingen

Zienswijze

Tot 7 juni kunt u een schriftelijke zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum onder vermelding van: zienswijze ontwerp BP Pagenlaan 2 Limmen. 

Voor een mondelinge zienswijze of vragen neemt u contact op met mw. J. Feron of mw. M. Smit via 14 0251 (zonder netnummer).