Samenvattingen enquête riool Akersloot West

Onderstaand staan de belangrijkste punten uit de enquête per straat.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Straat is breed genoeg.
 • Trottoirs behouden.
 • Parkeerplaatsen bij sporthal.
 • Parkeerplaatsen Johann Strauszlaan.

Wensen of suggesties:

 • Schoolzone Buurtweg is gevaarlijk, auto’s rijden veel te hard.
 • Trottoir Buurtweg/Startingerweg breder maken of aan één zijde.
 • Snelheid remmende maatregelen.
 • Parkeerverbod voor Buurtweg 9 en 9a.
 • Ter hoogte van huisnummer 13 parkeervakken aanpassen, graag schuin parkeren.
 • Händelstraat 1 kant parkeren.
 • Drempel voor huisnummer 17.
 • Geen drempels, geen veranderingen.

Bomen en groen

Behouden:

 • Speeltuin Waterzijde behouden.
 • Behouden bomen, wel kleiner blad.
 • Japanse sierkers behouden.

Wensen of suggesties:

 • Leilindes hoek Buurtweg - Raadhuisweg.
 • Groenstrook hoek Buurtweg - Raadhuisweg iets mee doen. Nu altijd vol met onkruid en schijtplek voor honden.
 • De boom verwijderen hoek Buurtweg - Johann Strauszlaan.
 • Boom verwijderen parkeerplaats sporthal.

Verlichting

Behouden:

 • Behouden.

Wensen of suggesties

 • LED verlichting in combinatie met sensoren die bij beweging feller worden.
 • Milieuvriendelijker of op zonne-energie.
 • LED verlichting.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Huisnummer 3, bij oostenwind en weinig neerslag rioollucht tussen huisnummers 1 en 9.
 • Regelmatig verstopte kolken in Johann Strauszlaan.

Wensen of suggesties:

 • Regenton geplaatst, 2e is wenselijk.
 • Regenwater Vrije Geest op het complex zelf opvangen en gebruiken.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Trottoir Buurtweg/Startingerweg breder maken of aan één zijde.
 • Extra parkeerplaatsen langs de Buurtweg.

Wensen of suggesties:

 • Snelheid beperkende maatregelen Startingerweg, van Breedelaan tot de Pastoor v.d. Bergstraat.
 • Klinkers in de weg.
 • Trottoirs vervangen Stoep 1 tegel breder.
 • Alles is nu verzakt, graag egaliseren.
 • Schoolzone Buurtweg is gevaarlijk, auto’s rijden veel te hard.
 • Extra parkeervakken langs de Buurtweg.

Overig

Wensen of suggesties:

 • Kloosterlaantje alleen voor fietsverkeer. Is een verbetering van de leefomgeving.
 • Graag aandacht voor oplaadpunten.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Parkeren aan beide zijden.
 • Breedte oprit gelijk aan huidige breedte (4,40 meter).

Wensen of suggesties:

 • Trottoirs iets smaller, inhammen voor auto’s.
 • Extra parkeerplaats hoek Wagnerlaan.
 • Kolk verplaatsen Händelstraat 11.

Bomen en groen

Behouden:

 • Tevreden over het groen in de straat.
 • Bomen behouden

Wensen of suggesties:

 • Geen wensen of suggesties aangegeven.

Verlichting

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties

 • Geen wensen of suggesties aangegeven.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Geen last van grondwater.

Wensen of suggesties:

 • Eventueel een afvoer in de steeg.
 • Worden al regentonnen toegepast.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Straat ruimer maken zodat aan beide zijden kan worden geparkeerd.
 • Maar niet te ruim i.v.m. vrachtverkeer.

Wensen of suggesties:

 • Meerderheid wil wegversmallingen.
 • Daar waar nodig de trottoirs vernieuwen en indien mogelijk, breder maken.

Overig

Wensen of suggesties:

 • Maatregelen tegen te hard rijdend verkeer. Liever geen verhogingen maar wegversmallingen. Ook een keer gevraagd om bloembakken als versmalling.
 • Verzoek om rekening te houden met bloembollenbedrijf i.v.m. vrachtverkeer.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Parkeren beter regelen, is nu een zooitje.

Bomen en groen

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Beheersbaar groen en mooie bomen.

Verlichting

Behouden:

 • Huidige locatie van verlichting behouden.
 • Van 22.00 tot 06.00 uur verlichting dimmen.

Wensen of suggesties

 • Graag rekening houden met in-/uitrit.
 • Alleen verlichting dat naar beneden schijnt.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Geen last van grondwater.

Wensen of suggesties:

 • Geen.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Breedte behouden maar wel aanpassen aan parkeerprobleem. Eventueel trottoirs 1 tegel smaller aan beide zijden.

Wensen of suggesties:

 • Parkeren aan 1 zijde.
 • Geen éénrichtingsverkeer.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Parkeerplaatsen behouden, zeker niet verminderen.

Wensen of suggesties:

 • Geen opmerkingen.

Bomen en groen

Behouden:

 • Alle bomen behouden.

Wensen of suggesties:

 • Geen opmerkingen.

Verlichting

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties

 • Geen opmerkingen.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Kolk voor huisnummer 27 verplaatsen, indien mogelijk.

Wensen of suggesties:

 • Bestrating in tuinen van burgers verminderen.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Geen opmerkingen.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Parkeerplaatsen.

Wensen of suggesties:

 • Drempel in de straat.

Bomen en groen

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Bosschages tussen parkeerplaats en straat aanpakken.
 • Bosschages tussen parkeerplaats en straat verwijderen en de haag doortrekken.

Verlichting

Behouden:

 • Behouden.

Wensen of suggesties

 • Verlichting in de steeg met de Händelstraat verbeteren, regelmatig defect.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Water in steeg.

Wensen of suggesties:

 • Geen opmerkingen.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Drempel in de straat.
 • Trottoirs opnieuw bestraten.

Overig

Wensen of suggesties:

 • Geen opmerkingen.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Klinkers.
 • Verkeer in 2 richtingen.

Wensen of suggesties:

 • Parkeren aan één zijde.
 • Aanpakken parkeren tegenover eigen inrit.

Bomen en groen

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Wel bomen opnieuw planten.

Verlichting

Behouden:

 • Huidige verlichting voldoet.

Wensen of suggesties

 • LED verlichting die niet in woningen schijnt.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Geen last.

Wensen of suggesties:

 • Regenton geplaatst.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Klinkers in de weg en trottoir aan beide zijden.

Wensen of suggesties:

 • Stoep 1 tegel breder.
 • Alles is nu verzakt, graag egaliseren.

Overig

Wensen of suggesties:

 • Oude gresbuizen vervangen.
 • Dezelfde inrichting als de Ixiastraat.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • parkeren voor de deur,
 • wel drempel/geen drempel,
 • fietsstroken.

Wensen of suggesties:

 • wegversmallingen,
 • snelheid remmende maatregelen,
 • verhoogde kruisingen,
 • parkeerverbod overzijde 6a??? (waarom 6a; heeft parkeren op eigen terrein gecreëerd, maar geen officiële inrit).

Bomen en groen

Behouden:

 • zoveel mogelijk groen,
 • beukenhaag.

Wensen of suggesties:

 • plantenbakken bij wegversmalling,
 • laanbomen.

Verlichting

Behouden:

 • huidige verlichting voldoet.

Wensen of suggesties:

 • lichtmast in voortuin Startingerweg 32B verplaatsen,
 • moderne verlichting die om 22.00 wordt gedimd,
 • op sommige plaatsen kan de verlichting beter.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Eén adres heeft overlast van grondwater

Wensen of suggesties:

 • infiltratie en regentonnen worden toegepast.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Trottoirs breedte behouden, gescheiden van de rijbaan

Wensen of suggesties:

 • meerderheid wil wegversmallingen,
 • daar waar nodig de trottoirs vernieuwen en indien mogelijk, breder maken.

Overig

Wensen of suggesties:

 • Maatregelen tegen te hard rijdend verkeer. Liever geen verhogingen maar wegversmallingen. Ook een keer gevraagd om bloembakken als versmalling.
 • Verzoek om rekening te houden met bloembollenbedrijf i.v.m. vrachtverkeer.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Bestaande situatie behouden.

Wensen of suggesties:

 • Meer parkeervakken achter in de straat. Bewoners Buurtweg en Wagnerlaan parkeren ook in de Verdistraat.

Bomen en groen

Behouden:

 • Bomen en groen behouden.

Wensen of suggesties:

 • Geen hoge bomen, maar struiken.

Verlichting

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Meer straatverlichting.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Geen last van grondwater.

Wensen of suggesties:

 • Korf geplaatst voor afvoer regenwater garage.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Ruime oprit nr. 2 behouden.

Wensen of suggesties:

 • Ter hoogte huisnummers 6 en 11 een drempel.
 • Ingang brandgang bij huisnummer 15 een oprit voor rollator, scootmobiel en rolstoel.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Bestrating naar parkeerplaats.

Wensen of suggesties:

 • Bestrating doorzetten in de parkeervakken
 • Brede groene haag voor huisnummers 7 tot en met 13 verwijderen, hiervoor parkeerplaatsen.
 • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Verkeersdrempel geeft hinder/trillingen aan de Wagnerlaan/Cesar Francklaan.
 • Meer of andere snelheid remmende maatregelen om de vrachtwagens van Deen af te remmen.
 • Verkeersplateau hoek Johann Strauszlaan werkt als lanceerplatform. Trillingen en scheuren in de woning.

Bomen en groen

Behouden:

 • Groen behouden.

Wensen of suggesties:

 • Brede haag vervangen voor lage beplanting. Ligt veel afval in.
 • Bosschage tussen voetpad en weg is in de zomer erg hoog, Lastig om rennende kinderen te zien.

Verlichting

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties

 • Geen opmerkingen.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Riolering loopt bij hevige regenval niet door.
 • Regenton is niet afdoende, water loopt uit riool omhoog.

Wensen of suggesties:

 • Huisnummer 11 is al afgekoppeld.

Inrichting wegen en trottoirs

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Verhoging is niet nodig, vrachtauto’s van Deen rijden rustig.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Eenrichtingverkeer Waterzijde en Kloosterlaantje behouden.
 • Geen trottoirs op Waterzijde behalve t.o. nr 12.

Wensen of suggesties:

 • Splitsing Tulpenlaantje/Startingerweg overzichtelijker maken.
 • Voorziening treffen zodat vuilniswagen er altijd langs kan.
 • Meer parkeren bij ingang parkje.

Bomen en groen

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties:

 • Groen tegenover huisnummer 15 fatsoeneren.

Verlichting

Behouden:

 • Geen opmerkingen.

Wensen of suggesties

 • Verplaatsen lantaarnpaal Waterzijde 9.
 • Graag verlichting dimmen.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Geen last van grondwater.

Wensen of suggesties:

 • Geen opmerkingen.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Bestaande situatie behouden.
 • Bestaande bestrating behouden, geen asfalt.

Wensen of suggesties:

 • Zoveel mogelijk asfaltwegen vervangen door klinkers.

Verkeer en parkeren

Behouden:

 • Stoepen en straat behouden, geen parkeervakken.
 • Dorps karakter, wellicht een parkeerverbod door dat elk huis een eigen parkeer gelegenheid heeft op eigen terrein.

Wensen of suggesties:

 • Drempel hoek Westerweg/Breedelaan.
 • Meer parkeergelegenheid. Of mensen met oprit verplichten hun auto op de oprit te plaatsen.
 • Kruising P v.d. Bergstraat - Buurtweg - Startingerweg onoverzichtelijk vanuit het westen en noorden, veilige oversteekplaats.

Bomen en groen

Behouden:

 • Bomen en groenstrook met uitzicht op A9.
 • Daar waar kan groen uitbreiden.

Wensen of suggesties:

 • Bomen rooien, 5 Japanse sierkers.
 • Beter toezicht op heggenschouw.
 • Meer spelen voor de jeugd.

Verlichting

Behouden:

 • Verlichting is prima.

Wensen of suggesties

 • Meer verlichting op Westerweg/Tulpenlaantje.
 • Led verlichting.
 • Sensoren waardoor bij beweging meer licht.

Grondwater en riolering

Heeft u grondwateroverlast en zo ja waar?

 • Geen overlast.

Wensen of suggesties:

 • Regentonnen of ondergrondse kratten.

Inrichting van wegen en trottoirs

Behouden:

 • Weg niet smaller maken.

Wensen of suggesties:

 • Drempel hoek Westerweg/Breedelaan.
 • Gedeelte Westerweg vanaf nr. 4 is de weg erg smal, gevolg parkeren op eigen erf is bijna niet mogelijk als er auto's staan geparkeerd.
 • Trottoirs erg smal, misschien helemaal weg als auto's op andere plekken geparkeerd kunnen worden.
 • Parkeren aan één zijde.
 • Westerweg tussen huisnummer 29 en autoluw maken.
 • Agrarisch verkeer laten rijden via Tulpenlaantje.