Riool Akersloot West vervangen

Het straatwerk en de riolering van de volgende straten is aan groot onderhoud toe:

 • Lydweg / Ixiastraat
 • Waterzijde
 • Verdistraat
 • Händelstraat
 • Johann Strauszlaan
 • een deel van de Wagnerlaan
 • Buurtweg
 • Startingerweg
 • Kerkemeer
 • Westerweg

In de onderstaande twee straten wordt alleen het straatwerk vervangen:

 • Breedelaan
 • Kloosterlaantje

Vervangen van verouderd rioolstelsel

Het rioolsysteem is verouderd en aan vervanging toe. Bij het nieuwe, gescheiden riool, voeren we vuil water naar de waterzuivering af en regenwater naar sloten en vijvers. In de Breedelaan en het Kloosterlaantje vervangen wij alleen de bestrating.

Het was de bedoeling om ook het deel Startingerweg tussen de Sluisweg en Brahmslaan mee te nemen. Intern is er voor gekozen om hier toch een apart project van te maken. Verwacht wordt dat we dit eind 2021 oppakken als de bouwwerkzaamheden aan het Startingerhof zijn afgerond.

Concept definitief ontwerp

We hebben de opmerkingen van de klankbordgroep en de reacties op het 'concept voorlopig ontwerp' verwerkt in een concept definitief ontwerp. Helaas is een inloopavond door de corona-maatregelen nog steeds niet mogelijk. De bewoners ontvangen opnieuw per straatdeel tekeningen van de oude en de nieuwe situatie.

 • tot 1 mei: concept voorlopig ontwerp (pdf, 1 MB) ter inzage.
 • 1 - 21 mei 2021: verwerken reacties op voorlopig ontwerp.
 • eind november: concept definitief ontwerp per 1 december op de website. Bewoners krijgen een brief als het concept DO op de website staat. Kleine aanpassingen, de zogenaamde puntjes op de i zijn nog mogelijk.
 • Januari 2022 college behandelt definitief ontwerp.
 • Februari tot en met april 2022: technische uitwerking.
 • Mei 2022: selecteren aannemer.
 • Werkzaamheden waterleiding (PWN), PWN stuurt zelf brieven wanneer ze gaan starten met de werkzaamheden. Planning PWN ligt nog niet vast.
  Uitvoering riolering en bestrating werkzaamheden is afhankelijk van de aannemer en de beschikbaarheid van materialen. 

We hebben de opmerkingen van de klankbordgroep en uit de enquête verwerkt in een concept voorlopig ontwerp (pdf, 1 MB).

In de tekening staan de straten: Lydweg/Ixiastraat, Waterzijde, Verdistraat, Händelstraat, Johann Strauszlaan, Wagnerlaan 5 tot en met 43, Buurtweg tot nummer 20, Startingerweg vanaf Pastoor van de Bergstraat tot de Buurtweg, Kerkemeer vanaf de Waterzijde tot en met huisnummer 36 en de Westerweg vanaf de Waterzijde tot en met de kruising Lydweg.

 • verkeersveiligheid verbeteren
 • bereikbaarheid hulpdiensten verbeteren
 • duurzaam inrichten en materiaalgebruik

 • In dit project wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit betekent dat na toestemming van de bewoner(s) het regenwaterriool aan de voorzijde van de woningen wordt afgekoppeld.
 • Daar waar nieuwe bestrating nodig is wordt gewerkt met gebakken klinkers.
 • De gebakken klinkers die er al liggen, worden hergebruikt.
 • Als fundering wordt menggranulaat gebruikt. Menggranulaat bestaat uit gebroken beton en metselwerkpuin dat vrijkomt uit de sloop van gebouwen en woningen.
 • De lichtmasten worden voorzien van nieuwe armaturen met LED verlichting.

In november 2018 hebben wij alle aanwonenden een enquête toegestuurd om te horen wat er speelt in de buurt. In de enquête zijn de volgende onderwerpen behandeld. Wij hebben alle opmerkingen uit de enquête per straat verzameld en verwerkt.

 • Aan de bewoners is een enquête verstuurd met daarbij de vraag of ze zich willen aanmelden voor de klankbordgroep.
 • Er hebben zich 12 bewoners aangemeld.

De leden van de klankbordgroep zijn de vertegenwoordigers van de straat waarin zij wonen.  Hebt u vragen over het project? Stel ze gerust aan de leden van de klankbordgroep in uw buurt. De gemeente vragen kan natuurlijk ook.