Riool Akersloot West vervangen

Kaart met straatwerk en riolering dat aan onderhoud toe is.

Het straatwerk en de riolering van de volgende straten is aan groot onderhoud toe:

 • Lydweg / Ixiastraat
 • Waterzijde
 • Verdistraat
 • Händelstraat
 • Johann Strauszlaan
 • een deel van de Wagnerlaan
 • Buurtweg
 • Startingerweg
 • Kerkemeer
 • Westerweg

In de onderstaande twee straten wordt alleen het straatwerk vervangen:

 • Breedelaan
 • Kloosterlaantje

Vervangen van verouderd rioolstelsel

Het rioolsysteem is verouderd en aan vervanging toe. Bij het nieuwe, gescheiden riool, voeren we vuil water naar de waterzuivering af en regenwater naar sloten en vijvers. In de Breedelaan en het Kloosterlaantje vervangen wij alleen de bestrating.

Het was de bedoeling om ook het deel Startingerweg tussen de Sluisweg en Brahmslaan mee te nemen. Intern is er voor gekozen om hier toch een apart project van te maken. Verwacht wordt dat we dit eind 2021 oppakken als de bouwwerkzaamheden aan het Startingerhof zijn afgerond.

Concept definitief ontwerp

We hebben de opmerkingen van de klankbordgroep en de reacties op het 'concept voorlopig ontwerp' verwerkt in een concept definitief ontwerp. Helaas is een inloopavond door de corona-maatregelen nog steeds niet mogelijk. De bewoners ontvangen opnieuw per straatdeel tekeningen van de oude en de nieuwe situatie.

Naar het overzicht