Rijksweg Limmen herinrichting

De gemeente wil in 2022 de Rijksweg in Limmen aanpakken. De inrichting van de Rijksweg in Limmen moet verbeteren. Vooral oversteken moet makkelijker en veiliger worden. Het gaat om de hele Rijksweg vanaf de gemeentegrens met Heiloo tot de Zeeweg. Bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen vanaf het begin meedenken over de inrichting.

Waarom

Bij de Rijksweg zijn nu kansen om tot een betere, nieuwe inrichting te komen, omdat:

  • de weg onderhoud nodig heeft;
  • we de verkeersveiligheid willen verbeteren;
  • we oversteken makkelijker willen maken;
  • we willen zorgen voor een goede doorstroming;
  • we de rijweg stiller willen maken;
  • we de openbare verlichting energiezuinig willen maken;
  • de riolering aan vervanging toe is en
  • we willen proberen de afwateringsproblemen zoveel mogelijk te verhelpen. De rijweg ligt nogal hoog, waarbij de afwatering deels naar particulier terrein plaatsvindt.

Uw inbreng

Langs deze belangrijke verkeersweg staan veel woningen en bedrijven. Daarnaast hebben we te maken met een groot aantal andere belanghebbenden, zoals de politie, Connexxion, de Fietsersbond, het Platform Gehandicapten, de Ouderenbond, de Vogelwerkgroep en een aantal scholen.

Al met al voldoende redenen om gezamenlijk tot een zo optimaal mogelijke inrichting te komen. Iedereen kan meedenken. Er zijn wel kaders gesteld waaraan het ontwerp moet voldoen, maar we gaan blanco de ontwerpfase in.

Huidige situatie

Naar het overzicht