Geesterduin 2.0

Winkelcentrum Geesterduin is vernieuwd. De binnenruimte kreeg een moderne uitstraling. De buitengevels zijn vernieuwd en gemoderniseerd. Ook de entrees zijn vernieuwd. We zijn nog niet klaar en kijken verder vooruit naar mogelijke verbeteringen.

Verder kijken naar verbeteringen

We bekijken welke verbeteringen verder mogelijk zijn voor een gezonde toekomst van het winkelhart. Bijvoorbeeld verbeteren winkelbeleving of duurzaamheid. De eigenaar van (grote delen van) het winkelcentrum onderzoekt of appartementen boven op het winkelcentrum mogelijk zijn. 

Meedenken

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd voor de participatiemarkt op 28 september 2022 (pdf, 6 MB) en voor de thema-avond op 1 februari 2023 (pdf, 4 MB). Zij bespraken de thema’s: wonen, winkelen, mobiliteit en groen. Er zijn op beide avonden veel ideeën, meningen en standpunten gedeeld.

In Participatieroute Geesterduin van Hoorne Vastgoed (pdf, 6 MB) leest u onder andere meer over de geplande momenten om mee te denken.

Visie opstellen

De opbrengsten van de beide avond gebruikt de ontwikkelaar voor de visie op de verdere ontwikkeling van het gebied. Tijdens de avonden en via email zijn vragen binnengekomen over het proces. Deze vragen en antwoorden Geesterduin en omgeving (pdf, 25 KB) staan per thema op papier.

De definitieve visie verwachten we in het 3e kwartaal 2023. De gemeenteraad van Castricum ontvangt deze visie op verdere ontwikkelingen. 

Rol van de gemeente

De gemeente is deelnemer en faciliteert het onderzoek. Ook ziet de gemeente erop toe dat Hoorne Vastgoed alle belanghebbenden hoort en dat initiatieven en suggesties worden meegenomen.