Welstandseisen

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

  • u vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft
  • uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen.
  • u kunt de eisen in de welstandsnota nalezen
  • wij leggen uw aanvraag voor aan de welstandscommissie
  • de commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen
  • de commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies

De welstandscommissie vergadert eens per twee weken op een maandag (oneven weken van het jaar). U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

Afspraak maken Vergaderingen Welstandscommissie (40 KB) Jaarverslag Welstandscommissie (4.5 MB) Archief verslagen Welstandscommissie