Welstandseisen

De redelijke eisen van welstand zijn een verzameling van regels waaraan gebouwen in een gemeente moeten voldoen. De eisen kunnen betrekking hebben op de bouwmaterialen die gebruikt worden, maar kunnen ook bepalen welke bouwstijl wel of niet gewenst is.

 • U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt.
 • Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstandseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in de nota omgevingskwaliteit gemeente Castricum (pdf, 15 MB).
 • Wij leggen uw aanvraag voor aan de Welstandscommissie. De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
 • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

Welstandscommissie en erfgoedcommissie

 • De welstandscommissie adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de welstandsnota. 
 • De erfgoedcommissie adviseert het college of bouwplannen voldoen aan monumentale waarden. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de erfgoednota.

Meer informatie over de vergaderingen van welstands- en erfgoedcommissie

Omgevingskwaliteit

De eisen van de welstand zijn vastgelegd in de nota omgevingskwaliteit. Deze eisen gaan onder andere over:

 • Eigenschappen van de bestaande bebouwing.
 • Openbare ruimte.
 • Landschap.
 • Stedenbouwkundige situatie.
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur.
 • Samenhang in het bouwwerk.