Welstandseisen

  • U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt.
  • Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.
  • U kunt de eisen in de welstandsnota nalezen.
  • Wij leggen uw aanvraag voor aan de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
  • De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
  • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

De commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie) vergadert eens per 2 weken op een maandag (in de oneven weken). U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit