Regels

  • De gemeenteraad stelt lokale regels vast. Deze regelgeving staat in verordeningen en beleidsregels.
  • Deze regels maken duidelijk wat wel en wat niet kan of moet (rechten en plichten).
  • En de regels bieden de gemeente een instrument om te handhaven.
  • De Wet open overheid (Woo): zorgt er voor dat informatie voor iedereen beter én makkelijk vindbaar is.

U kunt op de website van de overheid zoeken naar alle regels die gelden in de gemeente.

U kiest zelf of u alleen de regels van de gemeente wilt zien of ook regels van de provincie, de waterschappen of de rijksoverheid. U kunt ook zoeken welke regels bijvoorbeeld een jaar geleden geldig waren.

lokale regelgeving zoeken

  • In de Algemene Plaatselijke Verordening staan regels die in de gemeente gelden.
  • De regeling heeft als doel de gemeente netjes en leefbaar te houden.
  • Bijvoorbeeld regels voor evenementen, voor horeca of voor op het strand, maar ook over natuur en milieu.
Bekijk APV Castricum op overheid.nl

In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En in het omgevingsplan kunnen ook regels staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 

meer informatie over het omgevingsplan

  • De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken.
  • En legt deze keuzes vast in plannen voor een bepaalde periode.
  • Zo'n beleidsplan kan ook visie of nota heten.

Webpagina visie en beleid