Mantelzorg

 • Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.
 • De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan u normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geeft. U hebt hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan. Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij u zelf kiest voor een taak. 

Jonge mantelzorgers

Ook kinderen die veel ondersteuning bieden omdat een gezinslid langdurig zorg nodig heeft, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld extra veel klusjes zoals regelmatig boodschappen doen, koken of op broertjes en zusjes passen. Deze jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.

Ondersteuning bij mantelzorg

Als mantelzorger hoeft u er niet alleen voor te staan.

Mantelzorgwaardering aanvragen

De gemeente Castricum waardeert uw mantelzorger met een VVV-bon van 100 euro (keuze uit VVV- online cadeaucode voor webshops of een VVV-bon voor winkels). De keuze moet gemaakt worden in het formulier voor de aanmelding. Binnen drie maanden na aanmelding, wordt de cadeaubon verstuurd aan de mantelzorger.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag op 2 manieren doen. Leest u eerst goed de voorwaarden.

 • Digitaal met uw DigiD via de knop. Alleen u als zorgvrager kan een aanvraag doen en inloggen met uw eigen DigiD. Formulieren ingevuld via de DigiD van de mantelzorger worden niet in behandeling genomen.
 • U haalt het aanmeldformulier mantelzorgondersteuning op bij de gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. U stopt dit volledig ingevulde formulier met bewijsstukken in de brievenbus van de gemeente. De poststempel van de gemeente is de registratiedatum van uw aanmelding.
Inloggen met DigiD mantelzorgwaardering aanvragen

Voorwaarden voor aanmelding

 • U woont in onze gemeente.
 • U bent een zorgvrager die langdurige zorg of ondersteuning nodig heeft en er is geen uitzicht op een spoedig herstel.
 • U, als zorgvrager, kunt 1 x per kalenderjaar een waardering aanvragen voor uw mantelzorger.
 • U kunt voor maximaal één mantelzorger een waardering aanvragen. De cadeaubon sturen we aan de mantelzorger die u in deze aanvraag opgeeft. U bent zelf verantwoordelijk voor het juiste emailadres of adres van de mantelzorger. Hebt u meerdere mantelzorgers, dan bent u zelf verantwoordelijk aan wie u de waardering geeft.
 • U woont zelfstandig: thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning. U woont dus niet in een verpleeginstelling of zorginstelling.
 • U levert bij de aanmelding het volgende bewijs:
  • U vraagt de mantelzorgwaardering aan via een papieren aanvraagformulier. Dan voegt u een kopie toe van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn, de rest kunt u eventueel met stift zwart maken. Stuur nooit originelen van officiële documenten mee.
  • Als u de mantelzorgwaardering digitaal aanvraagt dan hoeft u geen kopie van ID-kaart, paspoort of rijbewijs bij te voegen.
 • Uw mantelzorger (voor wie u een waardering aanvraagt) heeft u de afgelopen tijd minimaal 6 maanden aaneengesloten en 8 uur per week zorg verleend. 
 • Uw mantelzorger doet dit onbetaald.
 • Een zorgvrager kan geen mantelzorgwaardering ontvangen.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren nemen wij in behandeling.