Mantelzorg

  • Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving. Iemand die ziek is, een beperking heeft, of om een andere reden hulp nodig heeft.
  • De zorg of hulp die u geeft, is anders of meer dan u normaal gesproken (in een gezin) aan elkaar geeft. En u hebt hier vaak niet bewust voor gekozen. De situatie is als vanzelf ontstaan.
  • Het is anders dan bijvoorbeeld bij vrijwilligerswerk, waarbij u zelf kiest voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.