Kind erkennen

 • U wilt juridisch ouder worden van uw (ongeboren) kind.
 • U was op het moment van geboorte niet getrouwd met de moeder.
 • En u had geen geregistreerd partnerschap met de moeder.
 • U kunt uw kind erkennen voor of na geboorte.
 • U kunt uw (ongeboren) kind ook laten erkennen bij de notaris.
 • U regelt de erkenning bij de Publieksbalie.
 • Bel voor een afspraak 14 0251 (zonder netnummer)

Automatisch gezag bij erkennen kind

 • Vanaf 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Er zijn uitzonderingen.
 • Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.
 • Daarnaast is het mogelijk dat de moeder en/of de erkenner niet het gezamenlijk het gezag willen. In dat geval kunnen de erkenner en de moeder in persoon bij de erkenning verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend.

Bij het eerste kind moet de moeder meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven.

Als u met de moeder naar het gemeentehuis komt, neemt u mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meekomt naar het gemeentehuis, neemt u mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Schriftelijke toestemming met de handtekening van de moeder.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als u of de moeder in het buitenland woont, neemt u ook een verklaring van de burgerlijke staat mee.

Is het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Krijgt u geen toestemming van beiden? Dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.