Huren

 • U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als uw inkomen beneden een vastgestelde grens blijft.
 • Verdient u meer dan de vastgestelde grens, dan komt u niet in aanmerking.
 • Bij spoed kunt u in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of hebt een geldige verblijfstatus.
 • Uw inkomen is niet te hoog (zie inkomensgrens).
 • U staat ingeschreven bij Sociale Verhuurders Noord Kennemerland (SVNK), die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt.
meer informatie over voorwaarden SVNK

Het verzamelinkomen van u en uw partner mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens. U kunt wel inschrijven als u verwacht dat uw gezamenlijk inkomen snel daalt tot onder de inkomensgrens. De inkomensgrens wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd).

soort inkomen bedrag
verzamelinkomen maximaal per jaar (prijspeil 2019) € 42.436

 • U zoekt een sociale huurwoning in de regio Alkmaar.
 • U schrijft zich in op de website van Sociale Verhuurders Noord Kennemerland (SVNK)
 • U betaalt aan SVNK inschrijfkosten en jaarlijkse kosten.
 • U reageert zelf op het aanbod van SVNK.
 • U schrijft zich, na toewijzing van een woning, eventueel opnieuw in als woningzoekende.
inschrijven SVNK

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Als u in een huurwoning woont, dan hebt u misschien recht op huurtoeslag. U gaat voor de aanvraag en voorwaarden van huurtoeslag naar de website van de belastingdienst. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. 

belastingdienst huurtoeslag