Energietoeslag lage inkomens

De energieprijzen stijgen en u moet veel meer betalen voor gas en elektra. De gemeente geeft daarom een energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. De hoogte van het bedrag is  € 800 netto per huishouden.

Energietoeslag aanvragen

U kunt de energietoeslag aanvragen t/m 30 november 2022. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar uw inkomen op het moment van aanvraag en de 3 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Ontwikkelingen energietoeslag

Het kabinet heeft besloten om een extra toeslag van € 500,- uit te keren. Zo kunt u ook met een laag inkomen de hoge energiekosten blijven betalen. Heeft u de toeslag van € 800,- al ontvangen? Dan ontvangt u automatisch ook de extra toeslag € 500,-. Wanneer dit bedrag wordt uitbetaald is nog niet bekend.

Automatisch ontvangen

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ, dan hebt u de toeslag al ontvangen. Ook als u na 1 juli 2021 een beroep hebt gedaan op bijzondere bijstand of minimaregeling, hebt u de toeslag ontvangen.

Ontvangt u een uitkering op grond van AIO, dan ontvangt u de toeslag automatisch eind mei.

Toeslag aanvragen

Hebt u geen toeslag of brief ontvangen en denkt u recht te hebben? Dan kunt u tot 30 november 2022 de toeslag aanvragen

Let op: u hebt hiervoor DigiD nodig. Vraag zo snel mogelijk een DigiD inlog aan, als u nog geen DigiD hebt.

U kunt tijdens uw aanvraag gebruik maken van de Ockto-app. Daarmee kunt u eenvoudig gegevens aanleveren. Voordat u deze gegevens verzendt, wordt u gevraagd toestemming te geven. 
Doet u dit liever niet? Dan kunt u ook deze stap overslaan en uw gegevens uploaden of opsturen. U ontvangt een mail met uitleg over hoe u dit kunt doen. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag. 

Hulp bij de aanvraag

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag, neem dan contact op met:

 • Sociaal Team via 14 0251,
 • Stichting Welzijn via  0251 656 562 (bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur) of
  • inloopspreekuur bibliotheek in Castricum op vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur,
  • in Akersloot op donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur en
 • inloopspreekuur van Socius op dinsdagen tussen 09.00 en 11.00 uur in het gemeentehuis Castricum.

U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij de balie in het gemeentehuis. Let op: de behandeling van de aanvraag met een papieren formulier duurt langer.

Bent u zelfstandig ondernemer met een wisselend, maar wel minimuminkomen? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de toeslag. Hebt u hier vragen over? Of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Inkomensgrens

De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm). Alle bedragen zijn nettobedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).

Let op: De bedragen die in de tabellen staan, gelden vanaf 1 juli 2022.

Scroll de tabel om meer te zien
Personen ouder dan 21 jaar maar niet pensioengerechtigd Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.256,07 €1.322,18  
Samenwonend/getrouwd €1.794,40 €1.888,84  
Scroll de tabel om meer te zien
Pensioengerechtigden Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld  
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.397,26 €1.470,80  
Samenwonend/getrouwd €1.892,81 €1.992,43  

Geen recht op energietoeslag

Er wordt 1 toeslag per adres uitbetaald. Daarnaast ontvangt u geen toeslag wanneer u:

 • in een instelling of inrichting woont,
 • jonger bent dan 21 jaar,
 • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000,
 • dak- of thuisloos bent.

Inkomstenbelasting

De energietoeslag valt onder de bijzondere bijstand. U hoeft er geen belasting over te betalen. Het is een eenmalige, onbelaste uitkering. U hoeft de energietoeslag dus niet op te geven als inkomen bij de Belastingdienst.

Andere uitkeringen

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen of uitkeringen, zoals zorg- of huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of andere uitkeringen.

Uitbetaling

Wij hebben officieel 8 weken de tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. Uiteraard proberen we uw aanvraag vóór die tijd te behandelen en de energietoeslag uit te betalen.