Regelingen voor minima

  • U kunt niet rondkomen en hebt al van alles geprobeerd.
  • Vaak is extra ondersteuning mogelijk.

Regelingen voor minima

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de regelingen en aanvraagformulieren.

Maatschappelijke participatie

Om mee te blijven doen, kunt u kosten maatschappelijke participatie ontvangen. Bijvoorbeeld kosten voor een lidmaatschap om te sporten, zwemmen of muziek te maken, een museumkaart of CJP. Een lidmaatschap van de bibliotheek of een bijdrage voor activiteiten, zoals bezoek bioscoop, theater, dierentuin of attractiepark. 

formulier maatschappelijke participatie aanvragen (pdf, 580 KB)

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een lidmaatschap voor sportieve of culturele activiteiten kunnen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur wel meedoen. Het fonds helpt en betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren rechtstreeks aan de vereniging.

U kunt uw kind aanmelden via een intermediair (docent, schuldhulpverlener, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker, kerk, buurtsportcoach of een andere professional die bij uw gezin betrokken is).

Meer informatie en voorwaarden vindt u op Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Inkomens en vermogensgrenzen

Vraagt u een regeling bij de gemeente aan, dan mogen uw inkomen, spaargeld en bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Bij veel regelingen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van uw bijstandsnorm.

Hebt u meer inkomen of vermogen? Dan kunt misschien niet van de regelingen gebruik maken. Neem contact op met het Sociaal Team om uw persoonlijke situatie te bespreken.

De bedragen wijzigen jaarlijks per januari en 1 juli.

Normbedragen inkomen (januari 2022)

  • Voor jongeren (tot 21 jaar) alleenstaand of verblijvend in een inrichting gelden lagere bedragen.
  • De samenstelling van uw huishouden bepaalt het normbedrag.
  • Er is nog geen rekening gehouden met de kostendelersnorm. 

Inkomensgrenzen

gezinssituatie met vakantietoeslag per maand zonder vakantietoeslag per maand
alleenstaande/alleenstaande ouder 21 jaar en ouder, maar nog niet de pensioenleeftijd bereikt € 1.310,05 € 1.244,55
echtpaar zonder inwonende personen van 18 jaar en ouder en beiden jonger dan de pensioenleeftijd € 1.871,50 € 1.777,92
pensioengerechtigde alleenstaand zonder andere inwonende personen van 18 jaar en ouder € 1.455,67 € 1.382,89
pensioengerechtigden gehuwd zonder andere inwonende personen van 18 jaar en ouder € 1.971,05 € 1.872,50
in inrichting alleenstaande inclusief verhoging premie zorgverzekeringswet € 448,82 € 428,08
in inrichting gehuwden inclusief verhoging premie zorgverzekeringswet € 721,23 € 688,97

Normbedragen vermogen (januari 2022)

Uw (gezins-)vermogen is uw spaargeld en dat van uw partner en kinderen tot 18 jaar. Maar ook bijvoorbeeld uw auto, caravan, boot, sieraden, waardepapieren, levensverzekering en andere waardevolle bezittingen.

Uw vermogen uit een eigen woning en uitvaartverzekering telt niet mee. Het (gezins-) vermogen moet lager zijn dan bovenstaande bedragen.

Vermogensgrenzen

normbedragen januari 2022
Alleenstaande € 6.505
Alleenstaande ouder € 13.010
Gezin € 13.010
Extra vrijlating eigen woning € 54.900