Dierenwelzijn

  • Dieren verdienen onze zorg en aandacht.
  • De gemeente staat voor diervriendelijk handelen en draagt naar haar inwoners uit dat er respectvol met dieren moet worden omgegaan.
  • Dit geldt zowel voor gezelschapsdieren als voor in het wild levende dieren.

Dierenwelzijn beleid

Dierenwelzijn beleid vindt u op de pagina Visie en Beleid onder "klimaat, milieu en natuur".

Dierenwelzijn beleid vindt u op de pagina Visie en Beleid onder "klimaat, milieu en natuur".

De wettelijke opvang- en verzorgingsplicht voor gevonden dieren wordt door de gemeente uitbesteed aan gespecialiseerde organisaties in de regio:

U belt 144 RED EEN DIER als:

  • Een dier in nood is.
  • U vermoedt dat een dier mishandeld wordt.

Als u 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Speciaal hiervoor opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen zo nodig de regionale eenheid, de dierenambulance of gespecialiseerde diensten (de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel -en Waren Autoriteit (NVWA) op een dier in nood af.

Meer informatie vindt u op de website van de Dierenambulance Noord-Kennemerland.

Stel: er breekt brand uit in uw woning, er is ingebroken of u bent betrokken bij een ongeval. Zelf kunt u rekenen op hulpdiensten. Maar huisdieren worden in de commotie vaak vergeten. De Sophia NoodSticker op de voordeur wijst brandweer, politie en ambulance op huisdieren. Zodat ook zij worden geholpen in noodsituaties. Plak de sticker op uw voordeur, zodat uw huisdier niet aan zijn lot wordt overgelaten. De sticker kunt u bestellen op de website Sophia Vereeniging

U kunt als eigenaar aangifte doen bij de politie en ook de melding doen bij:

Geef het dier een identificatie zoals een chip, tatoeage of een halsband met de naam en het adres van de eigenaar. De kans is dan het grootst dat u uw dier snel terugkrijgt. Kosten voor verzorging en opvang zijn voor rekening van de eigenaar. Identificatie van honden middels een chip is vanaf 2011 landelijk verplicht. Deze plicht geldt nog niet voor katten maar het chippen van uw huisdier wordt sterk aangeraden omdat zo de herenigingskansen worden vergroot.