Bijstand

  • U hebt (tijdelijk) onvoldoende inkomen.
  • De bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau.
  • U woont in de gemeente.

U bent 27 jaar of ouder

  • U meldt zich eerst aan als werkzoekende op de website werk.nl. Op deze website kunt u online een bijstandsuitkering aanvragen. Lees de informatie goed door en doorloop alle stappen.
  • Als u via werk.nl een uitkering heeft aangevraagd nemen wij binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op over het vervolg. Wij bespreken dan met u of u direct aan het werk kunt. 
  • Hebt u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team.
contact met het Sociaal Team

Je bent jonger dan 27 jaar

  • Je meld je online bij Check-in jouw plek voor ondersteuning en advies over werk, studeren geldzaken of zorg(en).

U ontvangt bericht binnen 8 weken na het inleveren van de formulieren bij de gemeente. Als u recht hebt op een bijstandsuitkering, krijgt u deze in principe toegekend vanaf de dag dat u zich hebt gemeld bij de gemeente.

Als u een bijstandsuitkering krijgt, moet u solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring.

U hebt geen sollicitatieplicht als u een Algemene Ouderdomswet-uitkering (AOW-uitkering) krijgt.

Ontheffing

U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. U hoeft dan tijdelijk geen werk te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, volgt u een opleiding. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Neemt u bij vragen hierover contact op met uw consulent.

Geen inkomsten of een vaste maandelijkse uitkering

Hebt u geen inkomsten, of hebt u een vaste uitkering? U moet dan elk half jaar het statusformulier invullen.

Wisselt uw inkomen per maand

Hebt u een wisselend inkomen, dan moet u uw inkomen maandelijks doorgeven. Wij kunnen dan de hoogte van de uitkering bepalen. U ontvangt daarvoor iedere maand een inkomstenverklaring, die u invult en opstuurt. Daar moet u een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen.

Verandert er iets in uw situatie?

Als er tussentijds iets verandert aan uw persoonlijke situatie, dan moet u dat aan ons melden met het wijzigingsformulier.

U mag met behoud van uw bijstandsuitkering per kalenderjaar in totaal maximaal 4 weken buiten Nederland verblijven. U kunt die 4 weken gespreid over het kalenderjaar plannen, maar ook ineens. Eventueel 'ongebruikte' dagen vervallen aan het eind van het kalenderjaar.

U mag nooit langer dan 4 weken aaneengesloten weken buiten Nederland verblijven. U mag bijvoorbeeld dus niet 3 weken in december en aansluitend 3 weken in januari in het buitenland verblijven. U moet uiterlijk 4 weken voor uw gewenste vertrek vragen om toestemming.

Bent u 65 jaar of ouder?

Bent u 65 jaar of ouder en hebt u bijstand als aanvulling op uw Algemene Ouderdomswet (AOW), de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)? Dan mag u maximaal 91 dagen per kalenderjaar naar het buitenland.

Geef uw vakantie op tijd aan ons door

Wilt u op vakantie én uw uitkering behouden? Geef uw vakantie dan minstens 4 weken van tevoren aan ons door. U hoort dan van ons of wij bezwaar hebben op uw verzoek.