Bijstand

  • U hebt (tijdelijk) onvoldoende inkomen
  • De bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau
  • U woont in gemeente.

U bent 27 jaar of ouder

  • U meldt zich eerst aan als werkzoekende via werk.nl
  • U meldt zich bij de gemeente en maakt een afspraak met een consulent van het Sociaal Team van de gemeente
  • In de eerste afspraak bespreekt u uw situatie met de consulent. De consulent legt u de procedure uit. U krijgt aanvraagformulieren mee om thuis in te vullen
  • De aanvraagformulieren levert u binnen 5 werkdagen in bij de balie van het gemeentehuis samen met de nodige bewijsstukken
  • Daarna krijgt u een uitnodiging van het Sociaal Team voor een intakegesprek.
contact met het Sociaal Team

U bent jonger dat 27 jaar

  • U meldt zich bij het Jongerenloket in Alkmaar. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur in het Stadskantoor, Mallegatsplein 10 in Alkmaar
  • U krijgt eerst een baanzoekplicht van 4 weken, voordat u een bijstandsaanvraag kunt indienen. Informatie hierover krijgt u via het Jongerenloket.

Zie ook