Welstandscommissie en Erfgoedcommissie

De welstandscommissie adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. De leden van de welstandscommissie zijn benoemd door de gemeenteraad. De erfgoedcommissie adviseert het college of bouwplannen voldoen aan monumentale waarden.

De beoordeling van plannen door de welstandscommissie gebeurt op basis van de nota omgevingskwaliteit gemeente Castricum (pdf, 15 MB). De beoordeling door de erfgoedcommissie gebeurt op basis van de erfgoednota.

Vergaderingen Welstandscommissie

De regiocommissie Kennemerland vergadert op maandag in de oneven weken. MOOI Noord-Holland organiseert de vergadering. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA.

Wilt u deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht via 14 0251 (zonder netnummer)

Vergaderingen Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie vergadert één keer per maand op een woensdag, aanvang 10.00 uur. De vergaderingen worden georganiseerd door de Erfgoedcommissie - MOOI Noord-Holland.  De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van MOOI Noord-Holland in Alkmaar, Emmastraat 111, 1814 CP. 

Wilt u deelnemen aan de vergadering van de Erfgoedcommissie, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht van de erfgoedcommissie via 14 0251 (zonder netnummer).

Vergaderschema 2023 Erfgoedcommissie

 • 18-01-2023
 • 22-02-2023
 • 22-03-2023
 • 19-04-2023
 • 17-05-2023
 • 14-06-2023
 • 12-07-2023
 • 23-06-2023
 • 20-09-2023
 • 18-10-2023
 • 15-11-2023
 • 13-12-2023