Overleggroep Buitengebied Castricum

De Overleggroep Buitengebied Castricum (OBC) is het platform voor mensen en organisaties in onze gemeente die het buitengebied een warm hart toedragen. Tijdens bijeenkomsten van de OBC hebben de verschillende deelnemers de mogelijkheid om hun mening te geven over projecten en plannen die in de ontwikkelfase zitten. 

Betrokken partijen zijn onder andere LTO Noord, Stichting Oer-IJ, Stichting Alkmaardermeeromgeving, de Vogelwerkgroep, Landschap Noord-Holland, PWN en de gemeente.

Openbaar Overleg 

De OBC komt zo’n twee keer per jaar bijeen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Mees Hartvelt. Iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen in het buitengebied is van harte welkom. Het overleg kondigen we ook aan op de gemeentepagina in weekkrant De Castricummer.  

Uitgangspunten

OBC biedt organisaties en personen de kans om eigen standpunten en plannen te toetsen aan die van anderen en op elkaar af te stemmen, en om van elkaar te leren. 

  • De gemeentebestuurders in het college en de raad horen via dit overleg meningen en standpunten over het buitengebied, plannen en ontwikkelingen daarin. 
  • OBC brengt geen formeel advies uit aan de gemeente. Door de verschillende achtergronden en belangen komen de deelnemers waarschijnlijk niet met eensluidende reacties over een voorstel. 
  • De gemeente maakt de bijeenkomsten mogelijk; verder stelt de gemeente zich terughoudend op. De OBC is dus ‘van de deelnemers’ en niet van de gemeente. 

Deelname en spelregels

Elke belangstellende organisatie, groep of inwoner mag deelnemen; ook persvertegenwoordigers.

  • Belangstellenden kunnen digitaal de agenda opvragen. 
  • Leden van de gemeenteraad worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Zij zijn dan toehoorder. 
  • OBC kan zelf nadere spelregels of werkafspraken opstellen. 

Agenda

  • De voorzitter stelt de agenda op samen met vertegenwoordigers van groepen die deelnemen aan de OBC.
  • De punten op de agenda zijn er om informatie uit te wisselen of meningen te kunnen laten horen en delen. 

Documenten

De volgende bijeenkomst van de OBC is in het vierde kwartaal van 2024.