Nieuwe burgemeester voor Castricum

Door het vertrek van burgemeester Mans moet Castricum op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure om een nieuwe burgemeester te vinden, duurt ongeveer een jaar.

Een commissie van raadsleden neemt hierin het voortouw. Deze commissie heet de vertrouwenscommissie. Ook de commissaris van de Koning van Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, speelt een belangrijke rol bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Waarnemend burgemeester

Op 23 mei 2023 heeft de commissaris van de Koning mevrouw Karen Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester van gemeente Castricum. Dit gebeurde na overleg met de vertrouwenscommissie. Zij neemt het burgemeesterschap waar vanaf 1 juni 2023 totdat de procedure voor een nieuwe burgemeester is afgerond.

De commissaris van de Koning stelt een waarnemer aan als tijdelijke burgemeester als een gemeente meer dan 3 maanden geen burgemeester heeft.

De profielschets 

De 1e stap in het vinden van een nieuwe burgemeester is het opstellen van een profielschets. In de profielschets staat wat voor burgemeester Castricum nodig heeft.

De vertrouwenscommissie vond het belangrijk om breed input op te halen voor de profielschets. Van 5 april t/m 20 april 2023 hebben inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken over de nieuwe burgemeester door het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst kon zowel online worden ingevuld als op papier. Ook was er een inloopavond in het gemeentehuis op 12 april 2023 voor mensen die de vertrouwenscommissie graag mondeling iets wilden meegeven.

De consultatie heeft 663 reacties opgeleverd. De meeste inwoners hebben een voorkeur voor een burgemeester van het type ‘enthousiaste aanvoerder’. Zij zien het liefst een burgemeester die er is voor alle inwoners, die betrokken en benaderbaar is en beslissingen durft te nemen. Bekijk de volledige uitkomst van de inwonersconsultatie (pdf, 600 KB).

De gemeenteraad heeft de profielschets (pdf, 11 MB) vastgesteld na een gesprek daarover met de commissaris van de Koning in een bijzondere raadsvergadering op donderdag 1 juni 2023.

De sollicitatieprocedure 

Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature door de commissaris van de Koning opengesteld. Vanwege het zomerreces gebeurt dat tegen het einde van het reces; de periode was 4 weken namelijk van 22 augustus t/m 18 september 2023.

De brieven van kandidaten komen bij de commissaris van de Koning. Hij maakt een voorselectie op basis van de standaard competenties die voor elke burgemeester gelden én op basis van de profielschets van Castricum. De vertrouwenscommissie wordt uitgenodigd bij de commissaris en ontvangt de brieven van de kandidaten die door de commissaris geschikt worden geacht. 

De vertrouwenscommissie doet haar werk achter gesloten deuren. Dat moet volgens de wet en is bedoeld om de privacy van de sollicitanten te beschermen. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en bereidt op basis van de gesprekken een voordracht voor aan de raad. Deze voordracht wordt besproken in een besloten raadsvergadering. Daarna wordt in een openbare raadsvergadering de naam bekend gemaakt van de persoon die de raad voordraagt voor benoeming. Deze vergadering vindt plaats in december 2023.

Benoeming door de Koning 

De voordracht wordt gestuurd naar de commissaris van de Koning, die de voordracht met zijn bevindingen doorstuurt naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister volgt de aanbeveling van de gemeenteraad in beginsel op. Na een laatste screening doet de minister een aanbeveling aan de Koning. Zodra de Koning het besluit heeft ondertekend, is de benoeming definitief en is de nieuwe burgemeester in functie. Zo snel mogelijk daarna legt de burgemeester de eed of belofte af in handen van de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad. Dit is naar verwachting eind maart 2024.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze procedure? Neemt u dan contact op met mevrouw R. Slootweg, griffier van gemeente Castricum via raadsgriffie@castricum.nl.