Erfgoedplatform Castricum

Het Erfgoedplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over erfgoed in gemeente Castricum. In het platform komen 5 lokale organisaties bij elkaar om kennis te delen en na te denken over de zorg voor erfgoed. 

Het erfgoedplatform Castricum bestaat uit vertegenwoordigers van: 

  • Stichting Oud-Castricum, 
  • Stichting Alkmaardermeeromgeving, 
  • Stichting Historisch Limmen, 
  • Historische Vereniging Oud-Akersloot en 
  • Stichting Oer-IJ. 

Vergaderingen erfgoedplatform

Het platform komt 4 keer per jaar bijeen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen om 14.00 uur.

Vergaderschema 2024

  • 4 maart
  • 3 juni
  • 2 september
  • 2 december

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Anita van Breugel, voorzitter van het platform via  amvanbreugel2020@gmail.com.