Contact met de griffie

Als u niet zeker weet wat de beste manier is om in contact te komen met de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie. Zij kunnen met u meedenken wat voor u de beste manier is. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie.

Wat doet de griffie?

De griffie zorgt onder meer voor:

  • Ondersteuning raadsvoorzitter en commissievoorzitters
  • Secretariaat van o.a. raad, presidium, werkgroepen
  • Logistieke werkzaamheden t.b.v. Raadsplein, etc.
  • Voortgangsbewaking van afspraken en procedures
  • Informatievoorziening aan de raad
  • Organiseren van door de raad opgedragen activiteiten
  • Technische bijstand aan raadsleden bij formuleren van moties, amendementen, schriftelijke vragen, initiatiefvoorstellen
  • Algemene en onafhankelijke ‘vraagbaak’ voor raadsleden

Contact met de griffie

raadsgriffie@castricum.nl

Rosanne Slootweg, raadsgriffier: 088 909 70 14

Joy Jeunink, raadsadviseur: 088 909 70 94

Roxy van Dijk, raadsadviseur: 088 909 74 58