Startingerweg Akersloot woningbouw

kaartje locatie woningbouw Startingerweg Akersloot

Aan de Startingerweg in Akersloot worden 87 nieuwe woningen gebouwd. In verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Ontwikkelaar van het project is Scholz Groep.

Dit plan bestaat uit:

  • Ruime vrijstaande en geschakelde  woningen met bijzondere details: die zijn terug te zien in de gevelbeelden, dakvormen en nok- en goothoogtes.
  • Ruim opgezette rij- en halfvrijstaande woningen.
  • Een aantal sociale huur-appartementen.

De gemeenteraad heeft in april 2020 het ruimtelijk kader vastgesteld voor de bouw van de 87 woningen.

Vervolg en participatie

Eind 2020 wordt het voorontwerp bestemmingsplan met omwonenden en belanghebbenden besproken voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt.

Er vinden dan inhoudelijke gesprekken plaats over verdere vormgeving. Deze input wordt meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad behandelt in het vierde kwartaal van 2020, uiterlijk eerste kwartaal 2021, het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwikkeling en uitvoering

  • Ontwikkelaar Scholz Groep
  • Architect: Peter van Duyn architecten
  • Meer informatie op Scholz
  • Verkoop start eind 2021 - 2022
  • Inschrijven op Startingerweg
  • Algemene vragen kunt u e-mailen naar: info@scholz.nl  
Naar het overzicht