Natuurgebied langs N203

Gemeente Castricum kocht eind 2018 circa 3,5 hectare grond langs de Provincialeweg Limmen – Uitgeest van de Provincie Noord-Holland. In 2019 is besloten om er een wandelpad aan te leggen.

Er zijn ook plannen om het gehele gebied te ontwikkelen, met een waterberging en veel nieuwe bomen. Het wandelpad is een onderdeel van het plan. Inmiddels is aannemer Jan Hes begonnen met de werkzaamheden.

Wandelpad

Het pad krijgt een lengte van circa 1,2 km en loopt vanaf het Park Noord-End, langs de voetbalvelden van FC Castricum en eindigt bij de volkstuintjes. Aansluitend op bestaande wandelpaden ontstaat zo 1 aansluitende recreatieve wandelroute om de kern Castricum heen. De gemeente plant vooral ook bomen vanuit de verplichting om te herplanten.

Planning en vervolg

Het college is eind augustus 2023 akkoord gegaan met de plannen voor de inrichting van een natuurgebied aan de noordoostelijke rand van Castricum. De werkzaamheden voor het gebied zijn half januari 2024 gestart.

Na het graven van de waterpartij en de aanleg van dijken, is de vrijgekomen grond binnen het terrein verwerkt om hoogteverschillen te maken. Midden in de waterpartij komt een klein eilandje dat bereikbaar is via een vlonderbrug. Langs de waterpartij komt een ijsvogelwand. Langs het sportterrein en de N203 komen natuurvriendelijke oevers. 

Het graafwerk is inmiddels grotendeels klaar. We leggen nu bruggen en een wandelpad op het eiland aan. Daarna volgt de aanplant van bomen en struiken rond de waterpartij. Andere gebieden zaaien we in met kruidenrijk groen. Als laatst leggen we een nieuw wandelpad aan. Dit pad verbindt het Noord-end met het Hendriksveld, waardoor een toegankelijke natuurlijke omgeving ontstaat voor bewoners en bezoekers.

Uitvoering mogelijk gemaakt

Het project is uitgevoerd dankzij subsidies van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier) en Provincie Noord-Holland (subsidie Boscompensatie Noord-Holland en subsidie groen Noord-Holland Uitbreiding Wandelnetwerk).