Kerkplein herinrichting

Het Kerkplein in Castricum richten we opnieuw in. Dit is het plein rondom de Dorpskerk in het centrum van de woonkern Castricum. Met inwoners en belanghebbenden bespreken we de plannen.

Met de herinrichting willen we de oude beeldbepalende Dorpskerk uit de 11e eeuw verbinden met de rest van het dorp. We maken het plein meer uitnodigend en meer gebruiksvriendelijk voor iedereen.

Betekenisvolle plek

Met een integrale aanpak willen we het openbare gebied rondom de Dorpskerk omvormen tot een plek waar mensen graag verblijven.

Dit plan is ontstaan uit een burgerinitiatief. Het richt zich op het proces waarbij een betekenisvolle plek wordt gecreëerd. We betrekken inwoners en andere belanghebbenden bij de inrichting van de openbare ruimte. Het projectteam bestaat uit Stichting Castricum Monument Ons een Zorg (SCMOZ), de werkgroep Kerkplein (onderdeel van het programma Versterking Winkel- en Verblijfsgebieden), direct betrokken omwonenden, ondernemers, een landschapsdeskundige en medewerkers van de gemeente. 

Meedenken

In drie stappen komen wij tot een definitieve, nieuwe inrichting van het Kerkplein:

  1. voorlopig ontwerp (pdf, 3 MB),
  2. concept definitief ontwerp en
  3. definitief ontwerp.

We hebben omwonenden en belanghebbenden gevraagd mee te denken, zoals de Werkgroep Oud-Castricum, het kerkgenootschap en de aangrenzende ondernemers. Zij kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. En later in het proces op het concept definitief ontwerp. Het college beslist over de laatste stap: het definitieve ontwerp.

Planning

Na uitgebreide gesprekken met inwoners en belanghebbenden, heeft de gemeenteraad op 11 april 2024 ingestemd met de herinrichting van het Kerkplein. De volgende stap is het starten van de aanbesteding. Daarna kunnen de werkzaamheden volgens planning eind 2024 starten.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de projectleiders.