Persoonsgegevens en privacy

In de gemeente Castricum en de Werkorganisatie BUCH werken wij met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners. Wij verwerken gegevens van onze inwoners om wettelijke taken goed uit te voeren. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan.

In deze tijd gaan wij mee met nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering. De digitale overheid stelt andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Uw persoonsgegevens

U kunt de gemeente om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.